Sort by
Sort by

 

Vi kommer att skapa en robust framtid för vår planet och människorna.

Därför lovar vi att främja regenerativa livsmedelssystem. 

 

Klimatförändringar och miljöhot som försämring av skog, mark och vattenvägar påverkar jordbrukare och lokalsamhällen. Resultatet blir att bondens försörjning och den allmänna tillgången till mat är i fara. Vi måste skydda och återställa planetens resurser. Detta kräver förändring. 

Det är därför Nestlé har startat en resa mot förnyelse; för att skydda, förnya och återställa miljön, stärka jordbrukarnas försörjning och öka motståndskraften och livskvaliteten i lokalsamhällen och för konsumenterna. Vi tror att vi alla har en roll att spela för att säkra en god framtid. Oavsett ålder, kön, nationalitet eller bakgrund - tillsammans kan vi alla göra skillnad. Både idag och i kommande generationer. 

Regenerativt jordbruk är ett första steg, men vi kommer inte att stanna där. 

Vårt löfte i praktiken 

Vi är på en resa mot regenerering. Arbetet är redan i full gång.