Sort by
Sort by

Lägger grunden för hållbart kaffe

Lägger grunden för hållbart kaffe
För de flesta är kaffe en enkel daglig ritual. Men det är inget vi kan ta för givet. För att arbeta för ett hållbart kaffe tittar vi på hela värdekedjan, från böna till kopp. 

För över ett decennium sedan lanserade vi ett globalt initiativ för hållbart kaffe som kallas Nescafé plan. Som en del av planen arbetar vi för att minska kaffets miljöpåverkan, från jordbruket till våra fabriker. 

coffee farmers

 

Ökar produktiviteten och motståndskraften 

Vi arbetar nära kaffebönder över hela världen på platser som Brasilien, Colombia, Elfenbenskusten, Kenya, Mexiko, Filippinerna och Vietnam. Vi hjälper också till att föryngra kaffegrödor genom att distribuera högkvalitativa kaffeplantor till bönder. Sedan 2010 är vi stolta över att ha distribuerat 235 miljoner högavkastande och sjukdomsresistenta kaffeplantor till bönder. Detta bidrag har hjälpt till att restaurera nästan 120 000 hektar kaffebönder över hela världen, vilket stöder markhälsa och ökad motståndskraft. 

Att diversifiera grödor är också en stor del av vårt arbete. För att öka produktiviteten, motståndskraften och kvaliteten utvecklade och släppte vi 15 nya arabica- och Robusta -kaffesorter i Mexiko, Colombia, Ecuador, Filippinerna och Thailand. 

Nestlé har förbundit sig att 100% av kaffet ska vara ansvarsfullt inköpt fram till 2025. Det innebär att kaffet kan spåras tillbaka till identifierade bönder och verifieras eller certifieras av oberoende organisationer. I slutet av 2020 var 75% av kaffet som Nescafé köpte in ansvarsfullt hanterat och det arbetet kommer att fortsätta mot 100%. 

farmer training

 

Positiv miljömässig och social påverkan 

Från växterna hela vägen till vår kopp lägger vi ner mycket kärlek i vårt kaffe. Vi strävar efter att minska koldioxidutsläppen där vi köper kaffe och genom hela vår verksamhet. Vi ser också över vårt kaffes förpackningsmaterial och tar många steg för att nå Nestlés åtagande att göra förpackningen återvinningsbar eller återanvändbar år 2025. 

Det är så mycket mer än en kopp kaffe för oss. Det handlar om att hjälpa till att bygga regenererande kaffelantbrukssystem. Det handlar om att stödja skydd och restaurering av skogar. Det driver på hållbar försörjning för bönder. Det respekterar mänskliga rättigheter. Från bönder, till kooperativ, till handlare - genom att arbeta tillsammans med naturen kan vi nå våra mål.  

Nescafé Plan 

1. 235 miljoner växter distribuerade (2010-2020) 

2. 900 000+ bondeutbildningar (2010-2020) 

3. 649 000 ton ansvarsfullt kaffe 2020 (75% av totalen) 

 

Vi har en möjlighet att hjälpa till att bygga en bättre framtid för alla i kaffekedjan: En framtid som är regenererande och mer inkluderande.

- Philipp Navratil