Sort by
Sort by

Cocoa Plan

Cocoa Plan

Majoriteten av kakaoproducenterna är små-hushåll med låg produktivitet och inkomster, som lever i fattiga samhällen, med utarmade jordar med äldre improduktiva träd. Många använder sina barn för arbetsuppgifter som kan vara skadliga för den fysiska eller psykiska utvecklingen. Majoriteten av kakaoproducenterna är små-hushåll med låg produktivitet och inkomster, som lever i fattiga samhällen, med utarmade jordar med äldre improduktiva träd. Många använder sina barn för arbetsuppgifter som kan vara skadliga för den fysiska eller psykiska utvecklingen och klassificeras därför som barnarbete.

Barnarbete på kakao-odlingarna är ett utbrett problem som drivs av flera faktorer. Lösningar måste ta hänsyn till kulturella, ekonomiska och sociala strukturer. Ett företag kan inte ensamma lösa hela problemet men Nestlé har startat ett storskaligt projekt som visats mycket effektivt. En intern utvärdering genomförd 2017 (med ett urval av 1.056 barn) i kooperativ där systemet inrättades mellan 2013 och 2015 indikerar en minskning av barnarbete med 51 procent.

Vi har infört ett omfattande monitoreringssystem (Child Labor Monitoring and Remediation System, CLMRS). På kort tid har systemet visat sig vara mycket effektivt. Ett problem har varit att många föräldrar och lokala samhällen inte varit medvetna om att barnarbete kan ha negativa effekter. Det är svårt att ändra ett problem som lokalsamhället inte varit medvetet om. För att ta itu med detta investerar vi i lokala kontaktpersoner (CLP) för att arbeta med och utbilda sina egna samhällen om barns rättigheter och varför barnarbete kan vara skadligt.

Våra CLPs väljs direkt och lokalt av människorna i byn eller det lokala samhället. Eftersom detta sker på ett traditionellt sätt är de betrodda och respekterade av de personer de representerar. Detta gör dem ideala, inte bara för att upptäcka fall av barnarbete, men också för att öka medvetenhetsnivåerna och främja en förändring i attityder. CLP: er utbildas bland annat i hur man driver medvetenhetssessioner och får också material för att stödja dessa aktiviteter.

Nestlé Cocoa Plan utbildar även odlarna i förbättrade jordbrukstekniker. Hittills har man utbildat 57 000 bönder om bättre jordbruksmetoder. Detta kompletterar CLP: s verksamhet. CLP-programmet bidrar till att utveckla mer professionella jordbrukare, som är mindre benägna att använda sina barn som barnarbetare.

De allra flesta fall av barnarbete som vi upptäckt i våra omfattande kontroller arbetar för sina egna föräldrar. De värsta fallen av slaveri och tvångsarbete är sällsynta i Nestlés leveranskedja. Sedan 2012 har vi upptäckt tre fall av tvångsarbete - två fall där löner skickades till föräldrarna till unga arbetare och ett fall där en bonde hade tagit en medarbetares ID-dokument.

  • Båda sina föräldrar 82%
  • Farbror/morbror/moster/faster 10.9%
  • Andra (ej släktingar, tex grannar) 6.8%
  • Mamma 0.1%
  • Pappa 0.1%
  • Mor/farföräldrar 0.1%

Nestlé Cocoa Plan har som mål att förbättra livet för odlarna i våra leverantörsled. Vi fokuserar på tre områden:

  • Bättre jordbruk – bland annat genom att förbättra jordbruksmetoder och skänka bättre kakaoplantor
  • Bättre liv – försöka förbättra livsvillkoren för kvinnorna och motverka barnarbete.
  • Bättre kakao – bland annat genom att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer och certifiera odlingar.
  • Nestlés senaste rapport (på engelska) om vårt arbete för att motverka barnarbete kan du läsa här.