Sort by
Sort by

Nestlé ökar takten mot ett regenerativt livsmedelssystem

Nu presenterar Nestlé sin plan för att påskynda övergången till ett regenerativt livsmedelssystem. Syftet är att skydda och återställa miljön, förbättra lantbrukssamhällen och jordbrukarnas försörjning. Nestlé kommer arbeta med partners, bönder och leverantörer för att främja regenerativa jordbruksmetoder. Som en del av denna resa kommer företaget också initiera nya program för att hantera sociala och ekonomiska utmaningar vid övergången.
Nestlé ökar takten mot ett regenerativt livsmedelssystem
Back to Press releases

"Vi vet att regenerativt jordbruk spelar en avgörande roll för att förbättra markhälsan, återställa vattencykler och öka biologisk mångfald på lång sikt", säger Paul Bulcke, ordförande i Nestlé. "Detta utgör grunden för hållbar livsmedelsproduktion och är också avgörande för att uppnå våra ambitiösa klimatmål."

Nestlé har undertecknat UN Business Ambition för 1,5 ° C-löftet och var ett av de första företagen som delade sin detaljerade, tidsbundna klimatplan i december 2020. Företaget vidtar nu flera åtgärder för att halvera sina utsläpp fram till 2030 och uppnå netto-noll år 2050.

"Vi vill öka vårt stöd för jordbruksmetoder som är bra för miljön och bra för människor", säger Mark Schneider, Nestlés VD.

Nestlé kommer att investera 1,2 miljarder CHF under de kommande fem åren för att främja regenerativt jordbruk i hela företagets leveranskedja. Arbetet kommer fokusera på tre primära områden för att hjälpa bönderna att anta regenerativa metoder:

  • Tekniskt bistånd: Med sitt omfattande nätverk av FoU-experter och agronomer utvecklar Nestlé till exempel kaffe- och kakaosorter med lägre miljöpåverkan och utvärderar nya lösningar för att minska utsläppen i mjölkförsörjningskedjan. Nestlé kommer också att erbjuda jordbruksutbildning och hjälpa bönder att utbyta information som kan anpassas lokalt.

 

  • Erbjuda investeringsstöd: Övergången till regenerativt jordbruk medför initiala risker och nya kostnader. Nestlé kommer därför stötta jordbrukare genom att saminvestera med dem, underlätta utlåning eller hjälpa dem att få lån för specifik utrustning. Företaget kommer också arbeta med partners för att finansiera pilotprojekt och på så sätt testa hur man bäst kan främja det regenerativa jordbruket.

 

  • Premier för regenerativa jordbruksvaror: Nestlé kommer att erbjuda premier för många råvaror som produceras med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder och köpa större kvantiteter. Detta innebär att ersätta bönderna inte bara för mängden och kvaliteten på ingredienserna, utan också för de fördelar de ger miljön genom markskydd, vattenhantering och koldioxidutsläpp.