Sort by
Sort by

Hjälper kaffesamhällen att blomstra

Hjälper kaffesamhällen att blomstra

För vissa är kaffe en morgonrutin, för andra en del av livet. Därför är det viktigt att vi stöttar de människor som ger dig din dagliga kopp. Vi arbetar nära över 200 000 kaffebönder världen över genom våra globala hållabarhetsprogram som Nescafé Plan och Nespresso AAA Sustainable Quality. Dessa program hjälper inte bara bönder att växa, utan är en del av vår regenerativa resa.  

Vi tror att människor och natur måste arbeta i harmoni. Därför tar vi in expertis från över 600 agronomer runt om i världen för att stödja kaffebönder till en mer produktiv och hållbar skörd.  

Sedan 2010 har vi genomfört över 900 000 utbildningar om hållbara jordbruksmetoder med de bönder vi arbetar med. Med den kunskapen kan de förbättra produktiviteten och kvaliteten på sina gårdar. Med hjälp av dessa utbildningar kan bönderna diversifiera sina grödor vilket bidrar till mindre ekonomisk risk, bättre biologisk mångfald och minskad miljöpåverkan, till exempel genom användning av effektivare bevattningsmetoder.  

Bättre jämställdhet 

Många av bönderna vi jobbar med är kvinnor. Därför jobbar vi aktivt med bättre tillgång till mark, kredit och information för dem.  

Vi börjar med att ta itu med orättvisor mellan könen. Och vi är fast beslutna att utbilda våra jordbrukspartners och agronomer för att göra branschen mer mångsidig och rättvis. Vi har nått över 15 000 kvinnor i Östafrika under de senaste åtta åren vilket har gett dem kunskap om goda jordbruksmetoder, finansiell utbildning och ledarskap. De lär sig om allt från beskärning och resning till kompostering och skörd, och lär sig också om hur de bäst kommersialiserar sina grödor. 

Med ny kunskap kan dessa kvinnor förbättra sin inkomst. Större ekonomiskt oberoende stärker inte bara kvinnorna själva, utan det hjälper till att leda vägen för flickor och kvinnor i framtiden. 

Coffee farmers training

 

Nästa generations odlare 

Förutom att stödja etablerade bönder brinner vi för kommande generationer. Vi åtog oss att hjälpa tio miljoner unga världen över att få tillgång till ekonomiska möjligheter senast 2030. Som en del av detta åtagande etablerade vi Nescafé Youth och lanserade ett kaffekvalitetskompetenscenter i samarbete med den lokala regeringen i Honduras. 

Detta initiativ ger unga människor en plats att lära sig mer om kaffeproduktion, goda jordbruksmetoder och kaffekvalitet. De får också digital kompetens, affärsmannaskap och självförtroende som kan leda till bättre jobbmöjligheter eller start av eget företag. Genom detta initiativ förbinder vi oss att utbilda upp till 25 000 ungdomar i Honduras år 2025 och vi utökar våra ungdomsträningar i Mexiko, Colombia och Brasilien. 

Alla dessa åtgärder kommer att stödja oss på vår regenerativa resa. Genom att umgås med unga människor vill vi låsa upp deras kreativitet och innovation. Vi ger dem verktygen för att hjälpa dem att bygga mer hållbara kaffodlingsmodeller, höja kaffeproduktionen och främja nästa generations ledare i kaffesamhällen. 

Nästa generations odlare

 

Läs mer om vårt Nescafé Youth initiative här.