Sort by
Sort by

Vatten är en värdefull naturresurs som riskerar att ta slut

Vatten är en värdefull naturresurs som riskerar att ta slut
Varje människa har rätt till rent dricksvatten, men många männikor i värden har brist på vatten. Just nu lever över 2 miljarder människor utan rent dricksvatten.

FN uppskattar att den globala efterfrågan på dricksvatten kommer att överskrida resurserna med upp till fyrtio procent före år 2030. När befolkningen växer och klimatförändringarna avancerar, kommer man inte att kunna garantera mat och hygienbehov för alla.

Tillsammans för en lösning

Företag har ett stort ansvar för att garantera tillgången till rent vatten. Ett konkret exempel är Alliance for Water Stewardship (AWS), en global sammanslutning som främjar det ansvarsfulla användandet av rent dricksvatten, som gynnar lokalsamhällena socialt och ekonomiskt, samt säkerställer vattensystemens hållbarhet.

Nestlé vill ta ansvar för att vattnet inte ska ta slut. Vi bjuder också in andra att delta i åtgärderna som kan garantera rent vatten åt de kommande generationerna.

Nestlé Waters kommer att certifiera alla sina fabriker enligt AWS-standarderna före år 2025. Nu har redan åtta fabriker blivit certifierade.  Nestlé har flera projekt på gång i Europa, Afrika och Asien, för att lösa lokala problem med vatten.

Forum om vatten

Världens vattenproblem diskuteras regelbundet i olika forum runt om i världen.

Till exempel Världens vattenforum (World Water Forum), som samlas var tredje år, letar efter hållbara lösningar som kunde garantera framtidens vattenbehov. Konferensen ordnades förra våren i Brasilien och Nestlé deltog i detta forum.

Dessutom tacklar World Water Week, som ordnas årligen i Stockholm, vattenrelaterade globala utmaningar. Nestlé är förstås med i evenemanget som ordnas i Stockholm 26.-31.8.2018.

Det fjärde exemplet på arbete som görs för att säkerställa rent vatten är2030 Water Resources Group. Dess uppgift är att främja FN:s mål för hållbar utveckling, som att minska extrem fattigdom till exempel genom att utveckla nationalekonomier och skydda ekosystem. Dessa mål kan inte uppnås utan vatten eller hjälp av andra.

I arbetet med att säkerställa rent vatten är det viktigt att agera tillsammans med regionala intressegrupper och aktörer. Genom att jobba tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer.

Mer information om Nestlés åtaganden för ansvarsfullt vattenbruk och åtgärder för att minska vattenförbrukningen (på engelska) här och här.