Sort by
Sort by

Regenerativt landbruk  

Regenerativt landbruk  
Vårt mål är att köpa in 20% av de viktigaste råvarorna genom regenerativt jordbruk till 2025 och 50% till 2030. Det är mer än 14 miljoner ton råvaror.   

Nästan två tredjedelar av Nestlés totala utsläpp av växthusgaser kommer från vår egen verksamhet, särskilt från markanvändning och jordbruk. Därför är det regenerativa jordbruket en fokuspunkt på vår väg mot netto noll utsläpp. 

Främja regenerativa jordbruksmetoder 

Regenerativt jordbruk är ett jordbruk där metoder används för att bevara och återställa marken och ekosystemet. Det handlar helt enkelt om att reparera det som har försämrats under lång tid. Resultaten av det regenerativa jordbruket utgör grunden för en hållbar livsmedelsproduktion. 

Vi kommer att arbeta med våra partners, inklusive vårt nätverk av mer än 500 000 bönder och 150 000 leverantörer, för att främja regenerativa jordbruksmetoder. 

Vi vill hjälpa jordbrukare att anta sådana metoder genom att: 

  • använda den senaste vetenskapen och tekniken och ge tekniskt bistånd 
  • erbjuda investeringsstöd 
  • betala extra för regenerativa jordbruksvaror 
farmer planting

 

En rättvis övergång 

Övergången till jordbruksmetoder som skyddar ekosystem och återskapar vår mark är beroende av bönderna. En rättvis övergång inom detta område innebär att bönderna inte bär bördan och kostnaden för övergången ensam. Som en del av denna resa kommer vi att lansera nya program för att hantera de sociala och ekonomiska utmaningarna vid övergången. 

Vi kommer att genomföra nya livsinkomstprogram för bönder i vår värdekedja. Senare i år kommer vi att avslöja våra planer för leveranskedjorna för kaffe och kakao. 

Genom vårt mångåriga samarbete med jordbrukssamhällen globalt vill vi öka vårt stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimatet, miljön och människorna." 


Mark Schneider, VD för Nestlé.