Sort by
Sort by

Vi påbörjar en ny resa i Norden

 Vi påbörjar en ny resa i Norden

För att köpa in våra råvaror på ett sätt som både har positiva miljömässiga och sociala effekter, arbetar Nestlé nära bönder, leverantörer och de lokalsamhällen där vi verkar. Och vi stannar inte där. I de länder där vi köper in mindre mängder eller inga råvaror alls strävar vi efter att vara en positiv kraft genom att delta i partnerskap och kunskapsdelning. 

I april 2021 arrangerade Nestlé ett webbinarium om regenerativt jordbruk med organisationer, forskare och aktörer från hela Norden på deltagarlistan. Syftet var att skapa en dialog om hur vi tillsammans kan ta steg mot mer regenerativa livsmedelssystem. 

Efter webinaret anordnade UN Global Compact - världens största hållbarhetsnätverk för företag, en serie workshops om regenerativt jordbruk i Norge, för att utforska hur vi kan främja regenerativa metoder bland norska bönder. Nestlé kommer att ta en aktiv roll i det kommande projektet och ser fram emot att bidra till ökad kunskap om klimatvänligt jordbruk.