Sort by
Sort by

Våga smaka på växtbaserade proteiner

Ett lätt klimatval är att öka mängden grönsaker i kosten.
Våga smaka på växtbaserade proteiner
Genom att prova växtbaserade proteinprodukter får du också många hälsofördelar.

Man behöver ändå inte förnya hela sin diet på en gång i hoppet om hälso- och klimatpåverkan. Varje val påverkar, och även de små valen är viktiga.

Man kan prova öka mängden växtbaserade proteiner på sin tallrik så småningom, som en del av den mångsidiga kosten. Förfrågan på växtbaserade proteiner ökar ständigt och detta har man även märkt på Nestlé.

Sortimentet växtbaserade proteiner ökar

Nestlés produkter använder till exempel en unik, patenterad kombination av vete- och sojaprotein. “Vi utvecklar konstant mera växtbaserade produkter, så att konsumenterna får allt smakligare och hälsosammare alternativ. Vi är också med i Protein Challenge 2040 -projektet, där företag och föreningar tillsammans främjar en mera balanserad konsumtion av proteiner”, berättar Duncan Pollard, direktör för hållbarhetsfrågor och intressegrupper vid Nestlé.

Nestlé är också med i FReSH-programmet, som ämnar förminska matavfallet och producera mat i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Pollard konstaterar, att växtbaserade proteiner är även detta arbetets centrala frågor.

“Vi måste försäkra oss om att växtbaserade proteinprodukter är lika lätta att få tag på och använda som animaliska alternativ. Då handlar vi till förmån för människor, djur och hela vår planet”, sammanfattar Pollard.