Sort by
Sort by

Våra principer och riktlinjer

Våra företagsprinciper utgör kärnan i vår verksamhet. De återspeglar våra grundläggande värderingar kring rättvisa, transparens och omtanke för individer och familjer, samhällen och vår planet. Ända sedan Henri Nestlé utvecklade sin gröt anpassad för spädbarn "Farine Lactée", har vi byggt vår verksamhet på en övertygelse om att långsiktig framgång inte kan uppnås enbart genom att följa lagar och regler, vi måste även säkerställa att de beslut vi fattar är hållbara och skapar värde för samhället i stort. 

Våra interna riktlinjer kräver inte bara att vi uppfyller de lagkrav som finns, de styr också hur vi agerar även i de fall det inte finns någon tillämplig lag alls eller om lagen är mildare än våra riktlinjer.

affarsprinciper-video-card

För att säkerställa att vi som företag agerar enligt våra riktlinjer har vi tydliga principer som ger bra vägledning för alla våra anställda.

Även om våra principer är etablerade fortsätter vi att anpassa vi dem för att möta kraven i en föränderlig värld. Till exempel lade vi till alla tio principer i FN:s Global Compact strax efter att de upprättades och vi fortsätter implementera dem idag.

Vi är fast beslutna att följa våra principer och riktlinjer i alla länder, med hänsyn till lokal lagstiftning, kulturella och religiösa seder. Ladda ner dokumentet här Nestlé Corporate Business Principles (English - pdf, 4Mb).