Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlés affärsprinciper

Nestlés affärsprinciper

Nestlés Affärsprinciper ligger till grund för företagets kultur, som har utvecklats under en period på 140 år. Sedan Henri Nestlé utvecklade den första näringen till små barn, har vi byggt vår verksamhet på övertygelsen om vikten av att skapa värde för samhället – som vi kallar CSV (Creating Shared Value). Detta omfattar inte bara att följa alla tillämpliga lagkrav, tillhandahålla bra produkter och värdefull information till våra konsumenter utan även att skapa en långsiktig framgång för våra aktieägare.

Vårt företags affärsprinciper kommer att fortsätta att utvecklas och anpassas till en föränderlig värld samtidigt som vår grundvärdering är oförändrad sedan starten och speglar våra värderingar om rättvisa, ärlighet och en genuin omtanke om människor. Nestlé har förbundit sig att implementera affärsprinciperna i alla länder, med hänsyn tagen till lokal lagstiftning, kulturell och religiös praxis.