Sort by
Sort by

Vi hjälper jordbrukare till en lön de kan leva på

Vi hjälper jordbrukare till en lön de kan leva på

Ett innovativt program för att minimera risken för barnarbete 

Kakaoodlare i vår värdekedja möter dagligen flera utmaningar, från fattigdom och klimatutmaningar till brist på tillgång till finansiella tjänster och grundläggande infrastruktur, såsom rent vatten, sjukvård och utbildning. Dessa faktorer kan leda till sociala utmaningar, såsom barnarbete. Genom att förbättra familjers levnadsstandard syftar projektet till att bekämpa fattigdom och barnarbete.

 

	regeneration-income-child-feed-video

Hur vi hjälper jordbrukare till en lön de kan leva på 

Vårt inkomstacceleratorprogram kombinerar utbildning och ekonomiskt stöd för att hjälpa jordbrukare att försörja sig. Programmet ersätter odlare, inte bara för kvantiteten och kvaliteten på deras kakaobönor, utan också när de tillämpar metoder som gynnar miljön och samhället i stort.
Genom att öka jordbrukarnas inkomster, främja regenerativa odlingsmetoder och förbättra jämställdhet mellan könen kommer leda till långsiktig positiv utveckling för lokalsamhällen.
Exempel på ersättning som ingår i programmet:

• Skolregistrering för alla barn i hushållet i åldrarna 6-16 år
• Implementering av god jordbrukspraxis, t.ex. beskärning som ökar grödans produktivitet
• Skogsbruksverksamhet, t.ex. plantering av skuggträd som hjälper odlarna att hantera utmaningar som kan uppstå i samband med klimatförändringar
• Ökad inkomst genom mer än enbart kako. Till exempel genom att odla andra grödor, biodling, eller föda upp boskap

 

Nestlés projekt under de senaste åren har varit effektiva, men det krävs mer för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till barnarbete. Därför lanserar Nestlé idag ett nytt program som tar ett helhetsgrepp och hjälper kakaobönderna till lön de kan leva på.

mark-schneider
Mark Schneider Nestles VD

Vi bygger vidare på det vi vet

Programmet bygger på det arbete vi har gjort i mer än ett decennium för att förbättra levnadsstandarden för odlare i våra kakaovärdekedjor. Vi använder vår kunskap och våra insikter från Nestlé Cocoa Plan för att utveckla vårt tillvägagångssätt och fokuserar på initiativ som har visat sig ha en positiv inverkan på familjers levnadsstandard och minskat risken för barnarbete.

Nestlé cocoa plan

 

Under kommande decennium kommer vi att tredubbla vår årliga hållbarhetsinvestering inom kakaoproduktion. Genom att investera över 1 miljard CHF, kommer vi bygga vidare på de framsteg som gjorts hittills genom Nestlés Cocoa Plan.

Utvidgning av programmet till 160 000 kakaoproducerande familjer 

Vad som startade som ett pilotprojekt med 1 000 bönder i Elfenbenskusten 2020 kommer nu att skalas upp under kommande decennium. Därför är vår ambition att nå ut till alla bönder i vår globala värdekedja för kakao senast 2030.

2020
2022
2024
2030
Income Accelerator Program

Incitament för direkta bonusutbetalningar – utformade för att stärka kvinnor

Genom att delta i programmet och uppnå de tillhörande målen kommer kakaobönderna kunna tjäna upp till 500 CHF per år i direkta bonusutbetalningar under de första två åren. När jordbrukarnas inkomster ökar genom andra initiativ kommer kontantbeloppet sänkas till 250 CHF.
Inkomstacceleratorprogrammet betalar kontant direkt till kakaobönderna via en säker mobilöverföring. Pengarna fördelas lika mellan män och kvinnor i hushållen för att främja jämställdhet, dela ekonomiskt ansvar och bygga mer motståndskraftiga hushåll. 
 
Incitament för direkta bonusutbetalningar

Samarbete helt avgörande 

Vårt ambitiösa program skulle inte vara möjligt utan stöd och input från våra partners. Tillsammans med IDH (The Sustainable Trade Initiative), ICI (International Cocoa Initiative), Rainforest Alliance, myndigheter och jordbukare kommer vi kontinuerligt mäta, utvärdera och stärka programmet så att vi kan fortsätta ge bästa möjliga stöd till jordbrukare och deras familjer. 
 
Samarbete helt avgörande

Ökad spårbarhet och transparens

Parallellt med ovan ansträngningar gör vi om våra upphandlingsprocesser så att vi kan spåra varifrån kakaobönan kommer. Hela vägen från jordbruket till fabriken. Detta kommer att bidra till ökad transparens i våra kakaoförsörjningskedjor.  
Vi strävar efter att skapa varaktig förändring kring processerna för hur vi köper vår kakao. Detta kommer att hjälpa oss att uppnå full spårbarhet för våra kakaoprodukter inom de kommande fem åren.
Detta kommer att skapa större transparens och ansvarsskyldighet i leverantörskedjan, både hos Nestlé och inom hela chokladindustrin. Samtidigt kommer det att ge våra konsumenter större insikt om produkternas ursprung. Detta är avgörande för att effektivt ta itu med de utmaningar som finns med barnarbete i kakaoproduktion.
 

Ökad spårbarhet och transparens