Nestlé Norden gör framsteg för att nå klimatmålen

netto noll

Nyligen presenterade Nestlé sin detaljerade färdplan för att nå klimatmålen. Företaget har beslutat att halvera sina utsläpp fram till 2030 och nå netto noll klimatavtryck 2050. Bland åtgärderna i färdplanen ingår satsning på regenerativt jordbruk, övergång till 100 procent förnybar el fram till 2025 samt omställning av produktportföljen samt anpassa produkterna till att bli mer klimatvänliga.

För att nå klimatmålen räcker dock inte enbart globala initiativ, det krävs lokal handlingskraft. I Norden har flera initiativ initierats för att göra skillnad lokalt.

”I Norden och i Sverige arbetar vi med flera konkreta projekt som kommer att bidra till att koncernen når målen: vi driver övergången till mer växtbaserad kost genom Hälsans Kök; vi undervisar och inspirerar våra barn till en hälsosammare och mer hållbar livsstil genom våra Nestlé for Healthier Kids-program; vi gör stora framsteg när det gäller att minska utsläpp och avfall vid våra fabriker och på nordisk nivå bedriver vi lokal infrastrukturbyggnad för att ta itu med avfallsproblemet. Även om Nestlé är ett globalt företag är vi fast beslutna att göra skillnad på lokal nivå här i Sverige, säger Jonas Holfve, landschef för Nestlé Sverige.

Mer hållbara transporter
Nestlé strävar efter att minska utsläppen i samband med transport av produkter och minskar därför andelen transporter från vägnätet och byter till alternativa bränslen och elfordon där det är möjligt. Sedan november 2020 har Zoégas använt en elektrisk lastbil för all transport av kaffe från fabriken till distributionslagret. Övergången har reducerat utsläppen från transporter av Zoégas-kaffe i Sverige med 40 procent. 

Bättre infrastruktur för återvinning
Nestlés ambition är att alla förpackningar som används av företaget kan återanvändas eller återvinnas senast 2025 och för det krävs en lokal infrastruktur för insamling, sortering och återvinning. Därför investerar företaget i infrastruktur och underlättar återvinning – även här i Norden. 

Tillsammans med Naturvårdsverket bidrar Nestlé nu med ekonomiskt stöd att bygga en av Europas modernaste återvinningsanläggningar för plastförpackningar. Den nya anläggningen kommer använda helt ny teknik för att separera laminat, vilket gör det möjligt att bearbeta högkvalitativa och flexibla plastförpackningar till nya material och produkter. Anläggningen, som kommer att drivas av företaget TMR, byggs i Ängelholm i södra Sverige och förväntas öppna i januari 2022.

För att läsa mer om Nestlés arbete med färdplanen, vänligen besök denna länk.