Sort by
Sort by

Nestlés resa mot netto noll

Net zero climate

Att bekämpa klimatförändringarna kan inte vänta och det kan inte vi heller.

Som ett stort globalt företag använder vi vår storlek, kunskap och räckvidd för att bekämpa klimatförändringarna och göra verklig skillnad. Steg för steg ställer vi om hela vår verksamhet, och använder våra resurser för att inspirera till och genomdriva verklig förändring.

Vårt mål inom Nestlé är att halvera våra växtgasutsläpp fram till 2030 för att uppnå vårt långsiktiga mål om netto noll utsläpp i 2050.

Vi arbetar med att minska utsläppen genom alla delar i vår värdekedja; från odling av råvaror till att produkten konsumeras och förpackningen återvinns eller återanvänds. Med stort fokus på de ingredienser och råvaror som ingår i våra produkter jobbar vi nu för att ingredienserna har odlats genom regenerativa jordbruksmetoder, samt att säkerställa att träd och annan växtlighet som hjälper till att absorbera koldioxid skyddas.

 

Vår väg till att nå netto noll utsläpp bygger på tre delar

För att säkerställa att odling och inköp av ingredienser sker på ett hållbart sätt som även har en positiv inverkan på miljö och samhälle, arbetar vi nära bönder, odlare och leverantörer genom hela kedjan.

Arbetar nära bönderna för att hitta vägar att kan tackla klimatförändringar och samtidigt förbättra deras möjligheter att försörja sig och sina familjer

  • Uppmanar våra leverantörer över hela världen att ansluta sig till vårt gemensamma mål att bli CO2-neutrala
  • Plantera 20 miljoner träd varje år de kommande tio åren
  • Säkerställer att leverantörerna av våra viktigaste ingredienser är helt avskogningsfria år 2022

För att uppnå vårt globala mål krävs stora förändringar över hela världen i hur vi tillverkar våra produkter i våra fabriker över världen

  • Vi går stegvis över till förnybar el och når 100% 2025
  • Stegvis byter ut hela vår flotta av egenägda eller kontrakterade transportfordon för att minska utsläppen 2022

Genom att använda vår kunskap, erfarenhet och våra resurser ser vi över och förändrar de produkter vi har samt utvecklar nya produkter som både är bra för planeten och för dig som person.

  • Förändrar recepten för våra produkter för minskat klimatavtryck
  • Förbättrar och utvecklar våra metoder för att mäta och hantera utsläpp.
  • Steg för steg ställer om så att alla våra varumärken och produkter är helt C02-neutrala
Läs mer om hur vi bidrar till lösningen
Roadmap