Sort results by
Sort results by

Mer hållbara transporter

Truck

Nestlé strävar efter att minska utsläppen i samband med transport av våra produkter och minskar därför andelen transporter från vägnätet och byter till alternativa bränslen och elfordon där det är möjligt.

Zoégas har sedan november 2020 använt en elektrisk lastbil för all transport av kaffe från fabriken till distributionslagret. Övergången har reducerat utsläppen från transporter av Zoégas-kaffe i Sverige med 40%. 

- Vår förhoppning är att denna satsning ska leda till mer hållbara och effektiva transporter, på sikt vill vi att alla våra fordon ska vara helt utsläppsfria och det här är ett bra steg på vägen, säger Louise Juul Østergaard, fabrikschef på Zoégas.

Norge är ledande inom elektrisk persontransport och år 2020 blev landet det första i världen där försäljningen av elbilar översteg försäljningen av bilar med bensin-, diesel- och hybridmotorer. Nestlé bidrar till den elektriska evolutionen och har börjat övergången till en helelektrisk bilpark.

- Kombinationen av offentliga incitament för att öka försäljningen av utsläppsfria bilar, ett välutvecklat laddnätverk och ett antal nya bilmodeller med lång räckvidd stöder vår strategi och gör elbilar till rätt val för oss i Norge. Våra säljare besöker dagligvarubutiker över hela landet dagligen, och med Norges geografi innebär det mycket tid på vägen för vissa. Genom att byta till elbilar är vår ambition att eliminera våra utsläpp från biltransporter till 2025, säger Ole Evje, försäljningschef på Nestlé Norge.