Sort by
Sort by

Nestlé presenterar hållbarhetsrapport för 2023: På väg mot netto noll utsläpp

Regenerative agriculture
Back to Press releases

Nestlé har släppt sin fullständiga hållbarhetsrapport Creating Share Value and Sustainability 2023. Rapporten presenterar arbetet med Nestlés offentliga åtaganden, i linje med FN:s hållbarhetsmål, och hur företaget planerar att slutföra de få åtaganden som återstår.

Årets rapport visar att Nestlé har uppnått en nettominskning av växthusgasutsläppen med 13,5% jämfört med basmätningen från 2018, samtidigt som företaget fortsätter att växa under samma period. I strävan mot netto noll passerade Nestlé sin toppnivå för koldioxidutsläpp 2019 och har därmed kopplat bort sin tillväxt från utsläppen.  

Vi är stolta över att kunna minska våra utsläpp samtidigt som vi fortsätter expandera vår verksamhet. Det visar att hållbarhet och tillväxt kan gå hand i hand och att vi är på rätt väg mot vårt mål – netto noll utsläpp, säger Jonas Holfve, Sverigechef för Nestlé.

Nestlé fortsätter också att minska utsläppen i sin värdekedja (scope 3). En stor del i det arbetet bygger på samarbeten med leverantörer och bönder för att hjälpa dem att minska sina utsläpp genom övergång till regenerativt jordbruk. Vid slutet av förra året kom 15,2% av Nestlés råvaror från bönder som antagit sådana metoder. Företagets ambition är att nå 20% fram till 2025.

Regenerativt jordbruk är en central del av vår färdplan mot netto noll utsläpp och vi är glada över att se de positiva resultaten av våra samarbeten med bönder och leverantörer för att minska utsläppen i vår värdekedja. Att hjälpa odlare i övergången till regenerativa jordbruksmetoder är avgörande i detta arbete, säger Jonas Holfve.

Mer från rapporten

Nestlés arbete inom kaffe genom Nescafé Plan 2030 och Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program fortsätter att möta konsumenternas krav på mer hållbara produkter. Dessa initiativ gynnar också samhällen genom ökad produktivitet och förbättrade levnadsförhållanden för kaffeodlare.

Inom kakaosektorn kommer programmet för income accelerator nu att utvidgas från Elfenbenskusten till Ghana, vilket gör det möjligt att hjälpa totalt 30 000 kakaoodlande familjer att minska inkomstgapet. Nestlé siktar på att nå cirka 160 000 kakaoodlande familjer i sin globala kakaoleverantörskedja fram till 2030 för att skapa en betydande effekt.

2023 har varit ett betydelsefullt år för nutrition hos Nestlé. Företaget meddelade sin avsikt att öka försäljningen av mer näringsrika produkter med 20 till 25 miljarder euro fram till 2030 och har intensifierat arbetet för att hjälpa människor att följa en balanserad kost. Detta inkluderar att stärka ansvarsfulla marknadsföringspraxis, göra näringsvärdet i portföljen mer transparent och tillhandahålla mer information om balanserade kostvanor via digitala verktyg.
 

Om rapporten

Rapporten "Creating Shared Value and Sustainability 2023" syftar till att ge en fullständig och balanserad bild av Nestlés insatser, påverkan och prestationer under kalenderåret som slutade den 31 december 2023. Dessa åtaganden är i linje med och stödjer FN:s hållbarhetsmål och fokuserar på att främja hälsosammare liv för vuxna och barn, förbättra levnadsförhållandena i de samhällen där Nestlé är verksamt samt skydda och återställa miljön.  
 

För mer information, kontakta:  

Mikael Lindgren, kommunikationschef Nestlé Sverige: +46 768 79 85 13, email: [email protected]