Sort by
Sort by

Hur jobbar Nestlé med hållbarhet?

Varje dag påverkar vi flera miljarder människor, från odlare av våra ingredienser, till människorna som konsumerar våra produkter till samhällena där vi lever och i den miljö som vi alla är beroende av.

Guidade av våra värderingar arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartners för att skapa ett gemensamt värde – vi bidrar till samhället samtidigt som vi säkerställer långsiktig framgång för vår verksamhet. Vi kallar detta Creating Shared Value (CSV) vilket ligger till grund för hela Nestlés verksamhet. Det betyder att vi tror att företaget blir framgångsrikt genom att skapa värde både för aktieägare och samhället i stort. Allt vi gör och producerar ska ge en positiv effekt på omvärlden samtidigt som det bidrar till långsiktig utveckling för vårt företag. Vi fokuserar vårt arbete på tre områden som överlappar varandra: enskilda människor och familjer som använder våra produkter, alla de samhällen där vi är verksamma samt för vår planet. Vi drivs av en vilja att förbättra livskvaliteten globalt och att hjälpa till att skapa en hälsosammare framtid.

Vi drivs inte av utmärkelser och erkännanden, men vi är stolta över att våra hållbarhetsinsatser och bedrifter erkänts av flera världsledande gransknings- och rankningsorganisationer. Nestlé har bland annat upmärksammats som ett av de mest engagerade företagen i världens största hållbarhetsinitiativ, FN:s "Global compact". Företagets ambitioner ligger även i linje med FN:s 2030 Agenda för hållbar utveckling. 

Läs mer om hur Nestlé jobbar med hållbarhet här