Sort results by
Sort results by

Nordiskt klimatwebinar: Samarbete avgörande för att skapa mer hållbara matsystem

Climate
Back to Press releases

En av åtgärderna i Nestlés klimatstrategi är att stödja jordbrukare i implementering av regenerativa jordbruksmetoder. År 2030 räknar Nestlé med att köpa över 14 miljoner ton ingredienser genom regenerativt jordbruk.

Men vad är egentligen regenerativt jordbruk och hur kan livsmedelsindustrin tillsammans arbeta för en övergång?

Det var temat för ett nordiskt klimatwebinar som Nestlé Norden anordnade den här veckan. Över 80 hållbarhetsexperter, NGOs och branschrepresentanter deltog för att höra hur livsmedelsindustrin tillsammans kan bekämpa klimatförändringarna med fokus på jordbruk.

Kim Gabrielli, VD för FN: s Global Compact Norge, och första presentatör för webbseminariet fokuserade på ett ämne som alltmer står på agendan - hur man gör hållbarhet och klimatförändringar till en affärsmöjlighet. Även om det finns utmaningar betonade Gabrielli att det också finns många möjligheter, och betonar den ökande efterfrågan på mat under de kommande åren till följd av befolkningstillväxten.

- 40 procent av maten som produceras på gårdarna når inte butikerna. Så hur kan vi hitta nya lösningar för att både producera mer mat men också minska vårt matsvinn? ”, Frågade Gabrielli.

Svaret, enligt Gabrielli, ligger i samarbete - mellan företag, sektorer och branscher. Som ett steg i den riktningen lanserar FN:s Global Compact i Norge nu en helt ny plattform som samlar 30 företag och intressenter för att dela tankar och idéer om hur man kan göra livsmedelskedjan mer hållbar.

Katja Seidenschnur, hållbarhetschef EMENA på Nestlé, och nästa talare i rad, började med att presentera Nestlés fokusområden inom hållbarhet. Katja tog också upp vikten av samarbete för att omvandla livsmedelskedjan och betonade Nestlés roll i det arbetet. Katja presenterade även Nestlés globala färdplan för netto noll mer detaljerat.

- Som en av de första undertecknarna av FN:s klimatutfästelse har vi publicerat en detaljerad global handlingsplan hur vi ska nå netto noll fram till 2050, säger Katja Seidenschnur.

Dagens sista talare var Yann Vuillerod, Global Responsible Sourcing Lead på Nestlé, som förklarade närmare hur Nestlé arbetar för att skapa ett ramverk för övergång till regenerativt jordbruk, ett av många verktyg för att nå de uppsatta klimatmålen och där effekten mäts årsvis.

- Det resultatbaserade tillvägagångssättet är nyckeln till regenerativt jordbruk. Våra ingredienser representerar upp till 70 procent av klimatavtrycket, vilket ger en möjlighet att accelerera, säger Yann Vuillerod.

Yann Vuillerod avslutade med att lista en rad branschinitiativ, projekt och verktyg som för närvarande är på väg för att ta regenerativt jordbruk till nästa nivå.

Presentationerna följdes av frågor och svar till panelen.

Nestlé förväntas investera totalt 3,2 miljarder CHF under de närmaste fem åren för att påskynda arbetet, inklusive 1,2 miljarder CHF för att implementera regenerativt jordbruk över hela företagets leveranskedja. 

Se hela webinaret här (på engelska): https://nestle-my.sharepoint.com/:v:/p/louise_fisker_dk/EaJvFeQ5GoxJpyd6B5G9iugB0Nu-UgMWMSODRJvxco11pw?e=vfArrc