Sort by
Sort by

Nollvision för vatten

Det går att införa en nollvision för vatten inom tillverkning – så här gör man
Nollvision för vatten
Industrin är törstig. Efter jordbruket är industrin världens största konsument av färskvatten. Omkring 22 % av vårt vatten förbrukas av industrin, jämfört (pdf, 2 MB) med 8 % i våra hem.

Enbart i USA förbrukar industrin runt sex miljarder liter vatten per dag. Så hur i hela världen gör man för att bygga en fabrik som har en nollvision när det gäller vatten?

Innovativ teknik

När det handlar om att spara på naturresurser är svaret ofta innovation.  Så är det definitivt på Nestlés mjölkpulverfabrik i Lagos de Moreno i Mexiko.

Den här banbrytande anläggningen invigdes 2014 och utvinner vatten ur mjölken som behandlas i stället för att använda en extern källa. På så sätt sparar man 1,6 miljoner liter vatten per år, vilket motsvarar runt 15 % av Nestlés totala vattenförbrukning i Mexiko. Och tekniken som har använts för att förändra fabriken i Mexiko kommer snart att spara vatten även på andra platser.

Två fabriker i Brasilien har redan infört nollvisionen och fyra till i samma land är på gång fram till 2018. Samtidigt pågår liknande planer för anläggningar i Sydafrika, Indien, Pakistan, Kina och Kalifornien i USA.

En dyrbar resurs

Efter flera års torka har Kalifornien helt klart för sig hur dyrbar resurs vatten faktiskt är.

Ansträngningar för att minska vattenförbrukningen inom industrin spelar särskilt stor roll. Nestlé minskar vattenförbrukningen på sina fem anläggningar för buteljerat vatten och i fyra livsmedels- och djurmatsfabriker i delstaten.

Och arbetet pågår redan med att bygga om mjölkpulverfabriken i staden Modesto. När anläggningen inför Nestlés nollvision för vatten upphör man också med att använda lokalt färskvatten till verksamheten.

CHF:s projekt kostar 7 miljoner US-dollar och kommer att spara närmare 286 miljoner liter per år när det slutförs under 2018.

På Nestlés fabriker i Bakersfield och Tulare i USA har man lyckats spara över 98 miljoner liter vatten per år genom att införa vattenbesparingsåtgärder. Det innebär att man har möjlighet att minska anläggningarnas totala, årliga förbrukning med 12 % jämfört med 2014 års nivåer.

Genom att utvinna vatten från mjölk undviker vi att använda grundvatten

Nestlé Waters buteljeringsanläggningar i Kalifornien bör spara 208 miljoner liter vatten per år. Det är en minskning med 8 % jämfört med 2014. Och arbetet pågår med att införa Alliance for Water Stewardships standard på samtliga fabriker.

Spara vatten i tre steg

Nestlé använder en trestegsmetod för att minska vattenförbrukningen på sina fabriker i olika delar av världen.

Först av allt undersöker ingenjörerna om det går att optimera befintliga tillverkningsprocesser för att minska vattenförbrukningen. Därefter letar man efter sätt att återanvända det vatten som redan används. Och slutligen införs innovativa metoder för att utvinna vatten från råmaterial och återvinna det. Nollvisionsfabriken är ett exempel på det innovationsarbete som görs under det tredje steget.

Vi har minskat vattenförbrukningen med 25 % sedan 2010

Den här trestegsmetoden har använts på över 80 fabriker över hela världen och gjort det möjligt för oss att minska den totala vattenförbrukningen med 25 % sedan 2010.

I bolaget som helhet driver Nestlé 516 vattenbesparingsprojekt på sina fabriker och sparar på så sätt 3,7 miljoner m3 vatten varje år. Det motsvarar 1 500 simbassänger med olympiska mått.

Den globala forskningsorganisationen World Resources Institute hjälper också Nestlé att spara vatten genom att se till att vattnet hanteras på ett sätt som är miljövänligt och gynnsamt för såväl samhälle som ekonomi.

Innovation och noggranna metoder har hjälpt Nestlé att sänka vattenförbrukningen med en tredjedel de senaste tio åren. Men arbetet tar aldrig slut. Företaget ser löpande över sin resursanvändning och gör sitt bästa för att gå i täten när det gäller insatser för att öka effektiviteten och minska alla former av slöseri, där så är möjligt.