Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Den cirkulära ekonomin

Detta är världens mest hållbara företag
Den cirkulära ekonomin
Detta är världens mest hållbara företag

Ordet är på allas läppar numera och vi får veta att det är något bra. Men innan vi tittar närmare på världens mest hållbara företag kan det vara bra att sätta sig in i vad ordet egentligen betyder.

När du hör ordet hållbarhet tänker du kanske på återvunna tepåsar och hemmaodlade grönsaker, men vad innebär det när vi talar om globala storbolag i mångmiljardklassen?

Enligt FN innebär hållbar utveckling en ”utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer att tillgodose sina behov.”

Världens mest hållbara företag är de som gör mest för att minimera sin negativa inverkan på miljön, samhället och ekonomin och som samtidigt maximerar sin positiva inverkan.

Källa: RobecoSAM

Även om detta ser ut som något slags fantastisk hållbarhetsmaskin är det tyvärr bara ett diagram som visar hur många komplexa analyser som krävs för att mäta varje företags resultat till Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

DJSI är ett globalt erkänt och oberoende jämförelseindex som mäter resultaten bland världens 2 500 största bolag. Här hittar vi branschledande företag i fem huvudsektorer.

Bilindustrin: BMW, Tyskland

Enligt  DJSI är BMW ledande inom bilindustrin med mycket goda resultat när det gällande miljön och socialt ansvarstagande. Företagets effektivitetsförbättringar har lett till en minskning av fordonsflottans genomsnittliga koldioxidutsläpp per kilometer med 3,3 procent det senaste året.

Indexet fastställer även att BMW förutom sina goda insatser på miljöområdet är en av världens mest attraktiva arbetsgivare. Företaget erbjuder sina medarbetare stora möjligheter till utbildning och fortbildning. Man har också visat ett imponerande engagemang för mänskliga rättigheter.

Konsumentvaror: LG Electronics, Sydkorea

LG har satt upp målsättningar som de kallar ”Greener 2020” och som bl.a. omfattar en 40-procentig minskning av företagens utsläpp av växthusgaser samt en 15-procentig ökning av ny, miljövänlig verksamhet.

Enligt indexet har tillverkningsföretaget minskat sina totala utsläpp av växthusgaser med 353 000 ton sedan 2008. Genom miljövänliga förpackningsriktlinjer har LG även lyckats minska vikten på sina förpackningar och logistikkostnaderna.

LG investerade 91 procent av sin budget för sociala investeringar i samhällsprojekt och använde företagets tekniska kompetens till att ta fram tillgänglighetsappar för allmänheten och bidra till den offentliga infrastrukturen.

Mat och dryck: Nestlé, Schweiz

Nestlé fick en totalpoäng på 92 av 100 (pdf, 600 kB) och uppnådde därmed branschens högsta poäng på samtliga tre områden: ekonomi, miljö och samhälle.

Indexet hyllade företaget för de ”enastående åtgärder” som vidtagits för att bädda in mänskliga rättigheter i leverantörspolicyer samt inta en ledande roll i branschen när det gäller hälsa och näring.

Genom att tilldela Nestlé en ”miljöpoäng” på 100 lyfte indexet fram företagets beslutsamhet att se till att samtliga produkter och processer är så bra för miljö och samhälle som möjligt.

Till exempel har Nestlé nyligen inlett ett samarbete med lokala bönder i Schweiz för att öppna landets största biogasanläggning för jordbruket. Här används boskapsgödsel för att framställa miljövänlig energi till Henniez -fabriken som tillverkar buteljerat vatten och till det schweiziska elnätet.
I utbyte får bönderna mer miljövänlig gödsel och Nestlé hjälper dem också att ta hand om den lokala miljön. Projekt som det här bidrog till att företaget fick 98 av 100 på det sociala området, dvs. ansvarsfullt företagande/socialt engagemang, i DJSI.

Hushållsprodukter: Unilever, Nederländerna

Enligt DJSI löper hållbarheten som en röd tråd genom hela Unilevers verksamhet.

Till exempel har Dove fått beröm för sitt projekt om stärkt självkänsla, som ifrågasätter skönhetsideal och uppmuntrar kvinnor att känna sig nöjda med sina egna kroppar. Projektet har nått 19 miljoner unga och gjort Dove till ett av Unilevers mest sålda varumärken.

Unilever har också gjort stora framsteg i arbetet med att öka antalet kvinnor i ledarställning. Idag innehas 45 procent av alla chefsposter inom företaget av kvinnor.

Unilever Sustainable Living Plan har som mål att halvera miljöpåverkan från företagets produkter. Företaget har redan minskat mängden avfall till följd av tomma förpackningar och behållare med 29 procent sedan 2010.

Teknisk utrustning: Hewlett Packard Enterprise Co, USA

DJSI fastställde att HPE fortsätter att prioritera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i sina affärsstrategier.

Företaget har även uppnått enastående resultat när det gäller anställningar.  Insatserna för ökat integritetsskydd har understrukit företagets vilja att värna om medarbetare och kunder samt mänskliga rättigheter.

Indexet noterar att innovationssatsningar är en annan av företagets styrkor, och den nya strategiska inriktningen – med ökat fokus på tjänster och rådgivning – kommer att ge företaget möjlighet att konkurrera på nya arenor.

Varför är detta viktigt?

När företag investerar i samhället omkring dem blir de också en plats där människor vill arbeta. När människor arbetar för en arbetsgivare som ger något tillbaka, känner de att de bidrar till en bättre värld.

Företag som värdesätter sina medarbetare som individer och samhällsmedborgare är mer benägna att få lojalitet och engagemang tillbaka från personalen, vilket i slutändan leder till mer nöjda kunder.

Socialt ansvar och miljöengagemang är dessutom vad kunderna förväntar sig. Allt fler människor vill förstå hur deras konsumtion påverkar omvärlden. Företag som är medvetna om detta är de som redan har uttalat fokus på att fatta hållbara beslut i sina affärsmodeller.