Sort by
Sort by

Återvinner du dina förpackningar?

Återvinner du dina förpackningar?
För jordens framtid finns det ett par viktiga ställningstaganden för oss alla att göra.

Från världshavens djup till öknarnas sanddyner är världen beroende av vår förmåga att minska mängden skräp och återanvända och återvinna istället. Naturen är beroende av vår förmåga att snabbt ställa om till en värld där varenda förpackning återvinns och återanvänds. Vi konsumenter måste lära oss att inte bara dumpa vårt skräp på soptippen utan istället återanvända det som går.

”Plast är en av de största hållbarhetsproblemen världen står inför idag” säger Mark Schnedier, Nestlé CEO

Citatet låter nästan som det kommer från en miljöaktivist. Men faktum är att de kommer från Nestlés högsta chef Mark Schneider i samband med att han tog ett beslut om att Nestlé ska ta krafttag för att förbättra företagets miljöpåverkan länkat till förpackningar.

Nestlés globala målsättning är att 100 procent av alla förpackningar ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara innan år 2025.

Upp till 12,7 miljoner ton plast hamnar i våra hav, floder och vattensystem varje år. Och även om plastförpackningar är viktiga för att minska matsvinnet och säkerställa att produkterna är säkra att konsumera finns fortfarande mycket kvar att göra för att minska användingen. Vi måste självklart också säkerställa att det som används återvinns och att återvinningsanläggningar finns tillgängliga världen över.

Framtidens förpackningar

Xavier Caro arbetar med att utveckla nya förpackningar vid Nestlés produkttekniska center i Tyskland. Han har ägnat hela sin karriär till att utveckla mer miljövänliga förpackningar.

 

Först och främst gäller det att undersöka hur mycket förpackningsmaterial som verkligen behövs. Det förpackningsmaterial som inte kan uteslutas måste sedan utvärderas. Kan förpackningen återanvändas eller återvinnas? I sitt laboratorium utvärderar Xavier noggrant de tre lagren i en förpackning till en pulversoppa. Han utvärderar lagret med plast, mellanlagret av aluminium och utsidan som består av plastlaminat.

Faktum är dock att en stor del av våra förpackningar inte kan uteslutas. Den fyller en vikig funktion för att skydda maten från skador och bakterier under transporten plus att motverka matsvinn genom att säkra hållbarheten. Förpackningen är också viktig för att ge konsumenten information om matens ingredienser och näringsvärde.

 

Ny teknik och nya uppfinningar gör att ett större utbud av förpackningsmaterial och mer miljövänliga varianter numera finns tillgängliga. Varje gång en ny prototyp tillverkas testas den för att se hur lätt den är för konsumenten att använda. I slutändan är det alltid så att om det miljömässiga avtrycket inte är bättre än föregångaren ändrar man inte. I de fallen får Xavier börja om vid ritbordet igen för att försöka komma på något bättre.

Förändra plastekonomin i grunden

Att utveckla nya miljövänliga förpackningar som är 100 procent återvinningsbara är bara en del av Xaviers utmaning.

 

- Det duger inte att bara designa en förpackning och göra den återvinningsbar. Det är också viktigt att säkerställa att förpackningen verkligen kan samlas in och återvinnas, säger Xavier.

I Europa är det en ganska självklar process, eftersom företag kan samarbeta med etablerade återvinningssystem. Men i mindre utvecklade länder måste företaget arbeta med lokala samarbetpartners för att säkerställa att återvinningssystem etableras.

Enportionsförpackningar utgör en stor del av plastskräpet som hamnar i naturen. Det är ett problem som företag som Nestlé försöker hantera. Nestlé deltar i New Plastics Economy som ger stöd till utvecklingsländer såsom Indonesien och Filippinerna där nedskäpning av haven är ett stort problem.  

 

Initiativet, som leds av Ellen MacArthur Foundation, har som målsättning att hitta lösningar för framtiden och göra plastförpackningarna till en del av en cirkulär ekonomi. De samarbetar med nyckelintressenter för att hitta nya lösningar för plast och förpackningar.

Världen över arbetar människor som Xavier Caro med denna utmaning. De arbetar för att särkerställa att vår mat är förpackad på ett sätt som håller maten ren och oförstörd utan att skada djur och miljö.

Innan år 2025 har Nestlé åtagit sig att 100 procent av förpackningarna ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara. Detta åtagande är ett steg i rätt riktning för att ambitionen ska nås.