Sort by
Sort by

Ansvarsfullt producerad kakao möjliggör ett bättre liv för odlare

Ansvarsfullt producerad kakao möjliggör ett bättre liv för odlare

Hållbar odling av kakao är bra för både odlaren och konsumenten. Nestlé Cocoa Plan-projektet förebygger bland annat användningen av barnarbetskraft och utvecklar bättre odlingstekniker.

Barnens ska gå i skolan, inte jobba. Det är en av de bärande idéerna i Nestlé Cocoa Plan-projektet, som koncentrerar sig på tre områden: bättre jordbruk genom att förbättra odlingsteknikerna, bättre liv genom att förebygga användningen av barnarbete och bättre kakao genom att utveckla ett långvarigt samarbete med odlarna.

Nestlé Cocoa Plan har som mål att också förbättra kakaoodlarnas inkomster, att säkerställa tillgången till högklassig kakao och att fixa problemen relaterade till produktionskedjan.

– Många vill försäkra sig om att chokladen man äter har producerats med omsorg om kakaoodlarnas välmående och miljö, berättar Annelie Barkelund, kommunikationsansvarig på Nestlé.

Just nu omfattar ungefär en fjärdedel av Nestlés kakao Nestlé Cocoa Plans principer. Mängden ökas konstant. Ansvarsfullhet är väsentligt för företaget, som köper årligen in 414 000 ton kakao för sina produkter.

Man lyckades minska barnarbetskraften

Barnarbete vid kakaoodlingar är ett stort problem, som Nestlé försöker lösa genom olika slags samarbete. Uppgiften är inte lätt, eftersom många i odlarläderna inte är medvetna om att barnarbete är negativt. Medvetenheten om barns rättigheter är också låg.

Nestlé försker lösa problemet bland annat genom att använda lokala kontaktpersoner. Deras uppgift är att sprida information om barnens rättigheter och orsaken till att barnarbetet är skadligt. De ska även försöka hjälpa familjer där barn arbetar att hitta andra lösningar och att barnen ska gå i skolan.

År 2012 tog Nestlé som första företag inom industrin i bruk ett omfattande övervakningssystem: Child Labor Monitoring and Remediation System (CLMRS). År 2017 framgick det att man lyckats genom systemet och samarbetet minska barnarbetet vid kakaoodlingarna med 51 procent under åren 2013–2015.

Nestlé har också bidragit till att minska barnarbetet genom att bygga drygt 40 skolor i Elfenbenskusten.

Utbildning för odlarna

Nestlé Cocoa Plan-projektet skolar odlarna. Största delen av kakaoproducenterna är små hushåll. Många bor i fattiga samhällen och på en utarmad jord, med träd som producerar dåligt.

Hittills har 57 000 jordbrukare utbildats inom Nestlé Cocoa Plan för att kunna använda bättre odlingstekniker.

Att pollinera kakaoträd för hand har visat sig vara ett särskilt effektivt sätt att förbättra produktionen. “Det kräver inte dyra apparater”, berättar Barkelund, som besökte Ghana för att samla information om effekten av Nestlé Cocoa Plan-projektet.

En av Nestlés åtaganden är målsättningen att donera 12 miljoner klimatbeständiga och högproducerande kakaobuskar före år 2020 och att skola odlare för att kunna använda bättre odlingstekniker.