Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Barnarbete motverkas bäst med utbildning

Barnarbete motverkas bäst med utbildning
Nestlé har arbetat för att motverka barnarbete på kakaoodlingar i Ghana och Elfenbenskusten sedan 2012. Systemet kartlägger och hanterar de verkliga orsakerna till barnarbete och har visats mycket effektivt. Närmare 80 000 barn har hittills ingått i programmet som Nestlé nu ska utvidga. 
– Orsaken till problemet med barnarbete är fattigdom och att enbart förbjuda barnarbete är oftast verkningslöst eftersom det sällan efterlevs och inte löser de bakomliggande orsakerna. Det är framförallt utbildning för såväl barn som vuxna samt förbättrade levnadsvillkor som behövs för att förhindra och stoppa barnarbete, säger Annelie Barkelund, kommunikationschef på Nestlé.

 

Totalt har 80 000 barn inkluderats i programmet och av dem upptäcktes 18 000 som arbetar. Genom att göra befolkningen medveten om barns rättigheter samt med stöd och hjälp har 55 procent av barnen fått hjälp och barnarbetet har upphört. Nestlé kommer fortsätta för att försöka hitta lösningar och hjälpa alla barn som identifierats. 

Nestlé har ett program som innebär att lokalanställda undersöker och ställer frågor till de familjer som involverar sina barn i arbetet på kakaoodlingarna. På så sätt kan de bakomliggande orsakerna till att barnen arbetar istället för att vara i skolan kartläggas. Till exempel är ett vanligt problem att barnen saknar födelsebevis vilket krävs för att få gå i skolan. De kan också saknas skolor i området eller så kan barnen sakna kläder eller skolböcker. 

Genom programmet har Nestlé motverkat barnarbete genom att:

  • Bygga och renovera skolor (49 skolor som når 20 000 barn i Västafrika)
  • Leverera skolpaket och skolkläder (19 152 barn)
  • Finansiera födelsebevis som många barn saknar och som krävs för att få gå i skolan (5756)
  • Ökat medvetenheten hos odlarna och samhällena om vikten av att motverka barnarbete
  • Förbättra kvinnornas läskunnighet och ge stöd för andra inkomsbringande projekt. Hittills har närmare 1000 kvinnor lärt sig läsa genom programmet.

 

– Barnarbete är oacceptabelt. Alla barn förtjänar chansen till ett bra liv och vi kan bidra bäst genom att ge dem tillgång till en bra utbildning. Det är därför vi åtagit oss att investera i Nestlé cocoa plan och fortsätta att utveckla programmet. Det är det rätta att göra för odlarna och de familjer som odlar grödorna vi köper, men också för de konsumenter som vill njuta av choklad som är producerad på ett hållbart sätt, säger Magdi Batato, verksamhetschef på Nestlé.

I början, mellan 2012 och 2017, omfattades cirka 40 000 barn i Elfenbenskusten. De senaste två åren har Nestlé nästan fördubblat omfattningen på programmet så att det nu inkluderar närmare 80 000 barn i 1750 byar på Elfenbenskusten och i Ghana. 

De senaste 10 åren har Nestlé investerat 220 miljoner CHF i projektet. Målsättningen är att all kakao som används i Nestlés konfektyr ska vara del av Nestlé cocoa plan senast 2025. Programmet kommer rullas ut för att omfatta alla leverantörer i Västafrika. Nestlé kommer också fortsätta att arbeta tillsammans med regeringar, industrin och andra för att göra skillnad även utanför de egna leverantörsleden.