Sort results by
Sort results by

Uppdatering om Ukraina och Ryssland

23 mars 2022

Nu när kriget rasar i Ukraina kommer vår verksamhet i Ryssland fokusera på att tillhandahålla nödvändig mat, såsom barnmat och medicinsk nutrition – inte på att göra vinst. Detta ligger i linje med våra värderingar och bygger på principen om alla människors grundläggande rätt till mat.

Vi har stoppat all icke nödvändig import och export till och från Ryssland (med varumärken som Nespresso, Kitkat, Nesquik m.m), stoppat all reklam och marknadsföring samt alla kapitalinvesteringar i landet. Och naturligtvis följer vi alla internationella sanktioner mot Ryssland.

Även om vi inte väntas göra någon vinst eller betala några relaterade skatter i Ryssland under överskådlig framtid kommer all eventuell vinst doneras till hjälporganisationer.

Detta sker utöver de hundratals ton livsmedel och ekonomiskt bistånd som vi redan har bidragit med till stöd för människorna i Ukraina och flyktingar i grannländerna. Detta arbete kommer att fortsätta. Vi står enade med folket i Ukraina och våra 5 800 anställda där.