Sort by
Sort by

Uppdatering om Ukraina och Ryssland

Vi står enade med folket i Ukraina och våra 5 500 anställda där. Hittills har Nestlé bidragit med 168 miljoner SEK i produkter och monetärt stöd till humanitära organisationer i Ukraina och till människor som fördrivits av kriget till grannländerna.

I december tillkännagav vi en investering på 450 miljoner SEK i en ny produktionsanläggning i Volyn-regionen i västra Ukraina, eftersom vi tror på Ukrainas framtid och affärspotentialen för landets jordbrukssektor.

Sedan krigsutbrottet i Ukraina har vi drastiskt minskat vår portfölj i Ryssland och genomfört de åtgärder vi tillkännagav i mars förra året. Vi fokuserade våra aktiviteter på att tillhandahålla nödvändiga och basala matvaror till lokalbefolkningen och drog tillbaka den stora majoriteten av SKU:er från vår produktportfölj i landet. Vi har också stoppat icke-nödvändig import och export till och från Ryssland.

Utöver det:
•    Vi har slutat annonsera i Ryssland
•    Vi har avbrutit ytterligare kapitalinvesteringar i landet
•    Vi fortsätter att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra anställda
•    Vi följer till fullo alla tillämpliga internationella sanktioner mot Ryssland

Under den närmaste framtiden kommer dessa åtgärder att gälla eftersom vår verksamhet i Ryssland fortsatt kommer fokusera på att tillhandahålla nödvändig och basal mat till lokalbefolkningen.

När vi blickar framåt är vår prioritet i Ukraina fortfarande att skydda våra anställda och deras familjer. Vi kommer fortsätta att bedriva vår verksamhet där det är säkert att göra det som en del av vårt åtagande att tjäna lokalbefolkningen. Dessutom kommer vi fortsätta att ge matdonationer under hela året för att hjälpa folket i Ukraina (till ett värde av 79 miljoner SEK). Detta utöver de donationer och bidrag som redan gjordes 2022.

Vi står enade med folket i Ukraina och våra 5 500 anställda där.