Sort by
Sort by

Uppdatering om Ukraina och Ryssland

Sedan kriget bröt ut i Ukraina har vi drastiskt minskat vår verksamnhet i Ryssland och genomfört de åtgärder vi tillkännagav i mars. Våra återstående aktiviteter är inriktade på att tillhandahålla lokalbefolkningen nödvändig mat såsom barnmat och medicinsk nutrition. Detta ligger i linje med våra värderingar och bygger på principen om alla människors grundläggande rätt till mat.

  • Vi har stoppat produktionen av den stora majoriteten välkända Nestlé-varumärken för att istället fokusera på att tillhandahålla nödvändiga livsmedel, såsom barnmat och medicinsk nutrition
  • Vi har stoppat icke-nödvändig import och export till och från Ryssland
  • Vi har stoppat all reklam
  • Vi har avbrutit kapitalinvesteringar i landet
  • Vi fortsätter att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra anställda
  • Vi följer till fullo alla internationella sanktioner mot Ryssland
  • Eventuell vinst i år kommer att skänkas till humanitära ändamål.

I Ukraina är vår prioritet fortfarande att hålla våra anställda och deras familjer säkra och att stödja den ukrainska befolkningen. Vi fortsätter att bedriva vår verksamhet där det är säkert att göra det, och vi hjälper till att skaffa mat och nödvändiga förnödenheter till lokalbefolkningen samt till människor i grannländer som fördrivits på grund av kriget.

Vi fortsätter att ge vårt stöd genom donationer till hjälporganisationer, såsom International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) och har gett mer än 4 000 ton matdonationer. Hittills har Nestlé åtagit sig att bistå med mer än 15 miljoner CHF i bidrag till folket i Ukraina.

Vi är fast beslutna att arbeta tillsammans med hela livsmedelsindustrin för att stödja och återställa Ukrainas jordbruks- och livsmedelssektor som en del av landets återhämtning och väg mot en ljusare framtid.

Vi står med folket i Ukraina och våra 5 800 anställda där.