Sort by
Sort by

Svenskarna vill äta mer hållbart - störst vilja i Norden att göra hållbara val i butiken

Vad är svenskarna beredda att ändra på under 2022 för att äta mer hållbart och hur vi ser på hållbara val i matbutiken? Det har Nestlé tagit reda på i en nordisk undersökning. Jämfört med våra nordiska grannar finns det störst intresse i Sverige att göra fler hållbara val när det handlar om matinköp.
Svenskarna vill äta mer hållbart - störst vilja i Norden att göra hållbara val i butiken
Back to Press releases

Nästan hälften av alla svenskar (47 procent) upplever att de redan gör hållbara val i matbutiken, och strax över hälften (53 procent) svarar att de tror att deras val kan bidra till en mer hållbar utveckling. Trots att svenskarna är de i Norden som redan anser sig göra hållbara val uppger över hälften (63 procent) att de vill göra fler hållbara val under 2022. Bland de nordiska grannarna är siffrorna för samma frågor; upplever att de redan gör hållbara val - 37 procent, tror att deras val kan bidra till en hållbar utveckling - 42 procent och vill göra fler hållbara val - 48 procent.

– Undersökningen visar att hållbarhet fortsatt står högt på agendan bland svenskarna. Det är härligt att se att det finns en stor vilja att vara med och påverka den hållbara utvecklingen genom valen i matbutiken. Tillsammans kan vi hjälpas åt att påverka utvecklingen, säger Ulla Luhtasela, Nordisk Hållbarhetschef på Nestlé.

Nestlé frågade också vad de nordiska konsumenterna är beredda att ändra på under det nya året för att bidra mer till den hållbara utvecklingen genom sina matinköp och matvanor. Här är topp 5 av hur svenskarna svarade:

  • Äta mer närodlat/närproducerat (64%)
  • Planera måltider för att minska matsvinn (37%)
  • Äta mer ekologiskt (35%)
  • Äta mer certifierat (KRAV, Fairtrade etc) (35%)
  • Äta mer växtbaserat (34%)


När det kommer till valen vi gör i matbutiken kan det såklart skilja sig från person till person vad man anser gör en produkt hållbar. Det vanligaste enligt undersökningen är att titta på produktens ursprung, över hälften (64 procent) anger att det är betydelsefullt för att avgöra om produkten kan anses hållbar. Därefter kommer eventuell märkning, t.ex. ekologiskt, KRAV, Fairtrade (55 procent) och på en tredjeplats hur produkten har framställts (32 procent).

- Det lätt att tänka att närproducerat är det mest hållbara alternativet, men det är inte helt rättvisande då det bara utgör en del av värdekedjan. Genom att titta på hela värdekedjan från jord till bord samt vilka åtaganden företaget har angett, ges en bättre helhetsbild. Det är positivt att livsmedelsbranschen i stort satsar på hållbarhet och driver utvecklingen framåt då vi behöver öka takten mot mer hållbara globala matsystem, säger Ulla Luhtasela.

Trots att många svenskar vill göra fler hållbara val i matbutiken kan det finnas hinder för att lyckas med detta. 1 av 4 uppger att de saknar kunskap för att kunna äta mer hållbart, knappt en fjärdedel (24 procent) upplever att otydliga märkningar och innehållsförteckningar hindrar dem från att göra fler hållbara val. Största hindret för svenskar är dock enligt undersökningen priset, att det upplevs vara för dyrt att göra hållbara val menar en så stor andel som 46 procent av de tillfrågade.

– Idag har marknaden och utbudet för hållbara livsmedel ökat rejält. Man behöver dock inte välja mellan hållbar och billig mat, det finns idag många bra alternativ i olika prisklasser Nestlé arbetar ständigt för att ta fram produkter inom olika priskategorier som samtidigt bidrar till den hållbara utvecklingen, säger Ulla Luhtasela.

Nyligen presenterade Nestlé sin detaljerade färdplan för att nå klimatmålen. Företaget har beslutat att halvera sina utsläpp fram till 2030 och nå netto noll klimatavtryck 2050. Bland åtgärderna i färdplanen ingår satsning på regenerativt jordbruk, övergång till 100 procent förnybar el fram till 2025 samt omställning av produktportföljen samt anpassa produkterna till att bli mer klimatvänliga.

Nestlé har flera projekt i Norden för att nå målen, bland annat genom att driva på övergången till mer växtbaserad kost. samtidigt sker hela tiden framsteg när det gäller att minska utsläpp och avfall vid fabrikerna. Ambitionen är att alla Nestlés förpackningar kan återanvändas eller återvinnas senast 2025.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Nestlé. Den bygger på 4313 intervjuer i Norden, med ett representativt urval av allmänheten i åldern 18 – 79 år. I Sverige genomfördes 1040 intervjuer. Datainsamlingen genomfördes i Kantars slumpmässigt rekryterade webbpaneler i respektive nordiskt land under perioden 15-24 november 2021.


Nestlé är världens största matföretag och också det företag som investerar mest i forskning om mat (15 miljarder kronor). Företaget är branschledande i hållbarhet enligt ett flertal oberoende externa granskande institut och index. Nestlé finns i 189 länder världen över och de 328 000 medarbetarna arbetar för Nestlés mål att förbättra livskvaliteten och underlätta till ett hälsosammare liv. Nestlé erbjuder en mängd produkter och tjänster för människor och deras djur genom hela livet. Företaget har över 2000 varumärken med ikoner såsom Nescafé, Nespresso, Purina djurmat, Nestlé barnmat, Cheerios och Kit Kat samt lokala varumärken som Zoégas. Nestlés huvudkontor ligger i Vevey i Schweiz där företaget grundades för mer än 150 år sedan.