Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Röda Korset och Nestlé i globalt samarbete mot Corona

Nestlé ingår ett samarbete med Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC) efter organisationens nödrop om extra stöd mot Corona (Covid-19). Samarbetet sker såväl internationellt som lokalt i Sverige.
Röda Korset och Nestlé i globalt samarbete mot Corona

IFRC är en stark och betrodd global samarbetspartner till Nestlé, med en oöverträffad expertis när det gäller krisstöd och hjälp vid epidemier. Röda Korset och Nestlé grundades båda för över 100 år sedan. Vi har båda rötterna i Schweiz och finns i nästan alla länder i världen. Vi delar gemensamma värderingar såsom att vilja göra skillnad.

Till en början kommer vi att arbeta tillsammans på fyra sätt för att ge stöd under krisen:

  • Vi skänker mat, näringsprodukter och buteljerat vatten till dem som är mest drabbade av pandemin.
  • Vi bistår med tillgänglig logistikkapacitet från vår egen verksamhet för att stödja IFRC: s behov i olika länder.
  • Vi har skänkt 10 miljoner CHF i de länder som har störst behov.
  • Vi matchar de donationer våra medarbetare ger till Röda Korset runtom i världen dvs vi skänker lika mycket som medarbetarna sammantaget ger.

- Nu är det dags att visa vad Nestlé står för. Jag är djupt imponerad över vad vårt team har åstadkommit för att stödja individer och samhällen som drabbats av denna kris. COVID-19-pandemin är ett globalt problem och följaktligen ger vi hjälp överallt och drar nytta av vår omfattande närvaro och erfarenhet i 187 länder. Dessutom ger vi vårt fulla stöd till de som kämpar outtröttligt mot spridningen av viruset varje dag. Det är här vårt partnerskap med IFRC kommer in. Vi stödjer de obevekliga ansträngningarna från miljontals volontärer på Röda Korset och Röda halvmånen och beundrar deras beslutsamhet att göra skillnad, säger Mark Schneider, CEO på Nestlé.

Även i Sverige ger Nestlé stöd till dem som behöver det mest.

- Röda korset i Sverige har berättat var hjälpen behövs och vi stöttar såväl med produkter, bland annat till volontärer som outtröttligt arbetar för det allmännas bästa samt ekonomiskt till stödjande insatser till kommuner, där hjälp ges till äldre isolerade, personer i riskgrupper samt familjer i hemkarantän med enklare ärenden, matinköp och medicinleveranser. Vi hjälper även till för att stärka sjukvården. Dessutom uppmuntrar vi våra anställda att stödja Röda Korset, och deras bidrag kommer vi att matcha 1:1. Människor är kärnan i vår verksamhet. Vi arbetar hårt för att våra anställda, affärspartners och samhällen där vi arbetar ska vara säkra under utbrottet av corona. Vi strävar efter att säkerställa fortsatt produktion och leverans av våra livsmedel, djurmat och drycker för konsumenter över hela världen. För att uppnå detta arbetar vi i nära samarbete med våra leverantörer, distributörer och detaljhandeln. Våra medarbetare är mycket engagerade och arbetar outtröttligt för att säkra leveranserna av våra produkter, säger Jonas Holfve, chef för Nestlé i Sverige.