Sort results by
Sort results by

Nescafé plan fyller tio år

nescafe plan
Back to Press releases

Nescafé är ett av världens mest populära kaffemärken – en av sju koppar kaffe som dricks är Nescafé. Varje sekund dricks 6000 koppar Nescafé över hela världen!

Men tyvärr lever många kaffebönder i osäkerhet. Deras grödor och inkomster är ständigt hotade. Mot bakgrund av det lanserade Nescafé plan för tio år sedan. Programmet syftar till att förbättra jordbrukares vardag och hittills har Nestlé donerat 235 miljoner högavkastande och sjukdomsresistenta kaffeplantor till kaffebönder runt om vi världen.

Programmet hjälper till att förbättra jordbrukarnas inkomster, minska negativ miljöpåverkan från odlingar och fabriker samt förbättra levnadsstandarden i jordbruksområden i länder som Brasilien, Colombia, Elfenbenskusten, Kenya, Mexiko, Filippinerna och Vietnam. Nestlé har investerat cirka 3,5 miljarder svenska kronor i Nescafé plan sedan starten.

Mot bakgrund av de betydande framsteg som gjorts under det senaste decenniet lovar Nestlé på tioårsdagen den 21 januari 2021, att ytterligare öka sitt hållbarhetsarbete.

Philipp Navratil, verkställande direktör för kaffe på Nestlé, säger:

”Tillsammans med våra partners och 230 Nescafé-agronomer har vi förbättrat kaffeplantagernas effektivitet och jordbruksmetoder och gjort det möjligt för jordbrukare att ta ut ett premiumpris för det kaffe som odlas på ett hållbart sätt. Vi har gett bönderna fler ben att stå på och gjort dem mindre beroende av monokulturer, vilket gör dem mer motståndskraftiga. Men vi stannar inte här. Våra program kommer att fortsätta ge bättre sociala förhållanden för kaffebönder och civilsamhällen. Vi fördubblar nu våra ansträngningar med bättre rättigheter för arbetstagare samt skydd av barn, ungdomar och kvinnors rättigheter."

År 2025 förväntar sig Nescafé att allt kaffe kan spåras tillbaka till ett identifierat kooperativ. Allt kaffe kommer också att verifieras eller certifieras av oberoende organisationer.

Nescafé kommer inte bara att minska och eliminera utsläpp av växthusgaser i den egna produktionen av kaffe utan också från de plantager som kaffet kommer från. Nescafé använder också miljövänliga förpackningar. Det här är konkreta steg som - bland många andra - kommer att hjälpa Nestlé att nå sitt förpackningsåtagande 2025 och ambitionen för klimatneutralitet 2050.

Nescafés partner, Rainforest Alliance, utvärderar kontinuerligt aktiviteter i kafferegioner runt om i världen för att säkerställa att de har en positiv effekt på jordbrukarnas liv. Rainforest Alliance övervakar böndernas efterlevnad av god praxis och utveckling inom områden som effektivitet och produktivitet.

”Samarbetet med Nestlé om Nescafé plan handlar om att förbättra och optimera kaffeodling. I samarbete med Rainforest Alliance om utbildning, övervakning och utvärdering använder Nescafé data och insikter för att anpassa sin verksamhet tillsammans med kaffebönderna. Vi är glada att få vara med på den här resan, säger Alex Morgan, marknadschef på Rainforest Alliance.

Genom Nescafé plan har Nestlé uppnått följande sedan 2010:

•    75% av det kaffe som ingår i Nescafé-produkter inköps hållbart. Bara under 2020 köpte Nescafé över 649 000 ton hållbart kaffe – den största volymen från en enda kaffeköpare i världen.

•    Distribuerade 235 miljoner högavkastande och sjukdomsresistenta kaffeplanter, vilket överstiger det ursprungliga målet på 220 miljoner. Detta bidrog till renoveringen av nästan 120 000 hektar mark av kaffebönder över hela världen.

•    Utvecklade och distribuerade 15 nya Arabica- och Robusta-kaffesorter i fem länder: Mexiko, Colombia, Ecuador, Filippinerna och Thailand. Dessa växter har högre produktivitet, flexibilitet och överlägsen kvalitet.

•    Levererade mer än 900 000 utbildningsprogram för jordbruk. Målet är att optimera produktivitet och kostnader, förbättra kvaliteten och minska det miljömässiga fotavtrycket genom effektiva bevattningsmetoder eller beskärningstekniker.

•    Stärkte över 10 000 kvinnor och unga jordbrukare genom ledarskapsprogram och utbildning i privatekonomi.

•    Stärkte kunskapen i förtagande bland mer än 10 000 kaffebönder med fokus på ekonomisk läskunnighet, redovisning och entreprenörskap.

Nestlé tillkännager en ny och utökad plan för hållbarhet för Nescafé i slutet av året. Företaget fortsätter att arbeta för att främja en mer robust och hållbar kaffebransch.