Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Två skåningar får toppjobb på Nestlé

Back to Press releases
Feb 11, 2019

Magnus Nordin, VD för Nestlé Sverige sedan 2007, går i pension i mars 2019. Efterträdare blir Jonas Holfve som idag är chef för Nestlé Finland. Robert Auselius blir chef för Nestlé Finland.

Jonas Holfve, 46 år, flyttar hem till Skåne igen för att tillträda tjänsten i Helsingborg.

- Jag är glad och stolt att ta över Nestlé i Sverige när organisationen befinner sig i en spännande fas. Digitaliseringen är både en utmaning och en möjlighet och vår snabba omställning till hållbar produktion likaså, säger Jonas Holfve.

Magnus Nordin började sin karriär för närmare 40 år sedan på Findus som då ägdes av Nestlé och senare bytte namn till Nestlé.

- Jag har varit med om en fantastisk resa med fokus på försäljning och marknadsföring i Sverige men även i olika roller i Danmark, Finland och Schweiz. Jag är stolt över hur företaget utvecklats under alla dessa år, framförallt när det gäller tillväxt, resultat och strategiska förvärv. Vi visar stor respekt för individer och är väldigt inkluderande i allt vi gör och i Sverige har vi dessutom lyckats öka antalet kvinnor i chefspositioner till drygt 50%. Vi har sedan lång tid tillbaks ett starkt engagemang för både rättvisa villkor, samhällen där vi är verksamma och inte minst en hållbar miljö och jag märker att vi gör skillnad. Jag är mycket glad att Jonas Holfve tar över då han under ett par omgångar arbetat i den Svenska organisationen och känner både medarbetare och marknaden väl.

Tjänsten i Finland tas över av Robert Auselius som idag är divisionschef på Nestlé för Hälsans Kök Norden.

- Jag ser fram emot att träffa teamet i Helsingfors och givetvis de finska kunderna under 2019.

Industrin förändras snabbt och jag tror och hoppas att Nestlè kan spela en betydande roll i utvecklingen framöver.

Nestlé har i Sverige drygt 400 medarbetare. Det svenska huvudkontoret ligger i Helsingborg där också Zoégas rosteri ligger. Nestlé har även verksamhet i Stockholm och marknadsför varumärken såsom Zoégas, Hälsans kök, Purina, Nescafé och Nespresso samt barnmat, konfektyr och frukostflingor. I höstas nominerade FN Nestlé till föregångare i hållbarhetsprojektet Global Compact och år 2018 utsågs Nestlé till ett av de 100 mest hållbara företagen i världen av Corporate Knights i Global 100.
Article Type