Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sjunkande kaffepris i världen ett hot mot kvinnliga kaffeodlare

Back to Press releases
Sep 28, 2018

Kaffepriserna på råvarubörsen är de lägsta på 12 år. För odlare av kvalitetskaffebönor, innebär det att världsmarknadspriset ligger under produktionskostnaden. Kvinnorna i Duhaguruke Dukore kooperativet i Rwanda har via utbildning, hårt arbete och investering i mark och fastighet förbättrat framtiden för sig själva och sitt samhälle. Detta arbete är nu hotat.

Kvinnorna i Duhaguruke Dukore kooperativet valde att gå samman 2007 då de tröttnade på att inte kunna påverka sin tillvaro. Genom samarbete med ZOÉGAS och det lokala företaget, Rwacof/Sucafina, har de fått utbildning i hållbar kaffeodling och entreprenörskap. Detta har resulterat i bättre, större skördar och mer betalt för kaffet. De har skapat sig en starkare ställning i samhället och fått ekonomin att växa.

”Med anledning av Internationella Kaffedagen vill ZOÉGAS visa vad som händer när man ger kvinnor möjligheten att utvecklas. Vi är stolta över vårt arbete, men det viktigaste är vad kvinnorna själva har åstadkommit, och varför det är viktigt att de får tillräckligt betalt för sitt kaffe så de kan fortsätta att utveckla sina samhällen”, säger Minette Rosén, Råkaffeansvarig för Zoégas.

Kollektivet i Rwanda är ett av många projekt inom ZOÉGAS initiativ Coffee by Women. Idag har kollektivet 38 medlemmar, 33 kvinnor och fem män. Varje odlare driver sin egen odling med mellan 200 och 1500 träd. Kollektivet fungerar som ett forum för att utbyta erfarenheter och diskutera hemförhållanden. Men de gör också gemensamma investeringar. För en del av de intjänade pengarna har kooperativet köpt en kaffeodling på 800 träd och ett hus som de hyr ut.

”Detta kooperativ är ett av många fantastiska exempel på hur kvinnliga kaffeodlare kan arbeta tillsammans för att förändra sin egen tillvaro, och skapa nya förutsättningar att leva på och utveckla”, fortsätter Minette Rosén.

Om Coffee by Women Coffee By Women är ett långtgående hållbarhetsarbete där ZOÉGAS investerar i projekt i Östafrika. ZOÉGAS har sedan 2011, kostnadsfritt, utbildat över 50 000 kaffeodlare i hållbar, produktiv kaffeodling och självutveckling. Minst 30 procent av de utbildade ska vara kvinnor. Fokus på kvinnor påverkar inte bara kaffeproduktionen, utan förbättrar både för samhället och den enskilda familjen.

För mer information om Duhaguruke Dukore och Coffee by Women , vänligen kontakta:

Minette Rosén, Råkaffeansvarig Zoégas [email protected] Mobil: 0703 – 193369

Annelie Barkelund, Informationschef Nestlé Sverige AB [email protected] Mobil: 0727 - 03 23 86

 

Article Type