Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sammanfattning av vår Hållbarhetsrapport 2018

Back to Press releases
Mar 25, 2019

Creating Shared Value (CSV) ligger till grund för all Nestlés verksamhet. Syftet är att skapa värde för både aktieägare och samhället i stort. Som världens största livsmedelsföretag har vi möjlighet att hjälpa miljontals familjer att leva hälsosammare. Att göra skillnad för individ, miljö och samhälle bidrar samtidigt till långsiktig framgång för vårt företag.

Se vårt rapport här

Article Type