Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlés nya hållbarhetsrapport

Back to Press releases
Mar 17, 2015

Nestlés nya hållbarhetsrapport - 11 832 ungdomar i Europa fick arbete eller praktik under 2014

Nestlés hållbarhetsrapport som publiceras tillsammans med företagets årsredovisning ger intressenter möjlighet att granska Nestlés framsteg kring hållbarhetsfrågor under 2014 kring 38 specifika mål om vatten, nutrition och jordbruksutveckling och omfattar även företagets fokus på undomsarbete och visar att 11 832 ungdomar i Europa fick arbete eller praktikmöjlighet inom Nestlé under 2014.
Nestlés hållbarhetsrapport Creating Shared Value som publiceras tillsammans med företagets årsredovisning ger intressenter möjlighet att granska Nestlés framsteg kring hållbarhetsfrågor under 2014 kring 38 specifika mål om vatten, nutrition och jordbruksutveckling och omfattar även företagets fokus på undomsarbete och visar att 11 832 ungdomar i Europa fick arbete eller praktikmöjlighet inom Nestlé under 2014.

Den fullständiga online-versionen av rapporten kommer att finnas tillgänglig från den 7 april.

Rapporten omfattar även tre nya åtaganden om marknadsföring till barn, och säkerställer att alla anställda och intressenter enkelt kan rapportera eventuella överträdelser mot efterlevnad och påvisar arbetet mot korruption och mutor.

"Dessa åtaganden vägleder oss alla i vårt arbete över hela affärsområdet, zoner och marknader i våra kollektiva ansträngningar för att nå dessa specifika mål", säger Nestlés vd Paul Bulcke.
 "Vi träffas regelbundet med enskilda organisationer, akademiker, multilaterala organ, regeringar och andra för att lyssna och lära av deras kritik och uppmuntran. Våra insatser stärks av denna dialog.

Några av höjdpunkterna i 2014 rapporten:
• Nestlé har minskat mängden avloppsvatten per ton produkt med 52% sedan 2005.
• 72 Nestlé fabriker uppnådde 0 mängd avfall för bortskaffande.
• Nestlé har under 2014 hjälpt 11.832 ungdomar i Europa finna arbete eller lärlingsplatser genom företagets Youth Initiative.

Nestlés 2014 årsredovisning - presenterar det gångna året och ombitioner för de kommande åren

I brevet till Nestlés aktiägare, som publicerades i årsredovisningen, skriver Peter Brabeck-Letmathe, Styrelseordförande och Paul Bulcke, Koncernchef att företaget varit verksamt under "fascinerande tider med fullt av möjligheter."

 "Vi tog ett avgörande steg under 2014 för att främja vår ambition att vara världens erkänt ledande företag kring nutrition, hälsa och välbefinnande, som är betrott av alla intressenter, samtidigt som vi levererar finansiella resultat som överträffar marknaden", sade de.

 Årsredovisningen innehåller Nestlés bolagsstyrningsrapport och bokslut. Den publiceras tillsammans med en sammanfattande rapport om Nestlés csr-arbete: Creating Shared Value

Se även Nestlés årsrapport 2014 här

För frågor kring detta vänligen kontakta:

Marie Louise Elmgren
Informationschef, Nestlé Sverige AB
e-post: [email protected]
Telefon: 042-19 91 27

 

Article Type