Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Health Science: Vi fortsätter vårt arbete för en bättre miljö

Back to Press releases
May 06, 2019

Plastavfall, speciellt plast som hamnar i havet, är ett av de största miljöproblemen som världen står inför idag. Förpackningar bidrar i väsentlig grad till plastavfallet och därför arbetar Nestlé intensivt med att minska plastanvändningen. 

I december 2018 meddelade Nestlé att företaget hade upprättat ett institut för förpackningsvetenskap, Institute of Packaging Sciences, för att utvärdera och utveckla olika miljömässigt hållbara förpackningsmaterial och tillsammans med olika samarbetspartner i industrin ta fram nya förpackningsmaterial och -lösningar. 

Mellan 2020 och 2025 ska Nestlé – för alla sina produkter världen över – fasa ut alla plastsorter som inte går att återvinna eller som är svåra att återvinna. På detta sätt strävar Nestlé  mot att övergå till alternativa förpackningsmaterial i hela sin globala produktportfölj och samarbetar med avancerade förpackningsspecialister. 

”Nestlé Health Science levererar nu inte längre produkter med medföljande plastsugrör. Detta gör vi för att minska på plastanvändningen och för att förbättra miljön. Och det här är bara början för oss. Vi bedriver ett intensivt arbete för att införa flera viktiga förbättringar på miljöområdet under kommande år”, säger Eva Larsson, Nordisk Marknadschef, Medicinsk Nutrition. 

Patienter som inte kan få i sig produkten utan sugrör kan beställa en engångsleverans av 200 sugrör gratis via e-post: [email protected] till november 2019. 

”Det är mycket viktigt att plasten inte hamnar i naturen eftersom det tar mycket lång tid för plast att brytas ner. Nestlés mål är att 100 % av företagets förpackningar senast 2025 ska gå att återanvända eller återvinna. Vi vill inte bara förse våra patienter med de bästa produkterna, utan också erbjuda de miljömässigt bästa lösningarna”, säger Eva Larsson, Nordisk Marknadschef, Medicinsk Nutrition. 

För att uppnå det övergripande målet senast 2025 har Nestlé lanserat ett antal stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett av dessa är NaturAll Bottle Alliance som har som mål att utveckla ett PET-material bestående av 100% hållbara och förnybara material. 

Läs mer om Nestlés insatser för bättre förpackningar här.

Article Type