Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé främst inom nutrition enligt oberoende index

Back to Press releases
May 25, 2018

Nestlé är rankad etta i årets Access to Nutrition Index (ATNI) som släpptes idag. ATNI är ett oberoende index som granskar livsmedelsindustrins åtaganden inom nutrition och hur man hanterar och bemöter de globala utmaningarna med fetma och undernäring. Nestlé rankas på andra plats för kriteriet som värderar hur företagen följer koden för marknadsföring av modersmjölksersättning.

ATNI sade att Nestlés "övergripande arbete med näring är omfattande, välstrukturerat, transparent och tillämpas globalt med en tydlig ansvarsstruktur". Nestlé arbetar bland annat med ett antal konkreta mål som rör näring, dessa mål är också direkt kopplade till målen för hållbar utveckling.

I ATNI bedöms 22 livsmedel- och dryckesföretag och deras åtaganden och genomföranden inom nutrition. Bland annat bedöms ledarskap, produkter, tillgänglighet, marknadsföring, livsstil, märkning och engagemang.

- Vi är mycket glada att se hur ATNI bedömer Nestlés insatser. Vi är fast beslutna att bidra till att hantera de globala utmaningarna kring fetma och undernäring, särskilt barnens näring och hälsa, säger Patrice Bula, vice VD Nestle S. A.

Nestlé påbörjade detta arbete för många år sedan och det nyligen offentliggjorda programmet ”Nestlé for Healthier Kids” är en annan viktig milstolpe. Programmet inkluderar att vi åtar oss att utveckla hälsosammare produkter och hjälpa familjer och barn att få bättre näring och friskare liv.

Nestlé strävar efter att fortsätta utnyttja sin branschledande innovationsförmåga för att förbättra sin mat- och dryckesportfölj över hela världen. År 2017 levererade vi 174 miljarder portioner mat där vi tillsatt extra näring. Detta gjordes för att förbättra folkhälsan i 66 länder där delar av befolkningen lider av undernäring.

Några exempel på vad Nestlé gör för att förbättra nutritionsinnehållet i våra produkter:

  • Ytterligare reducera sockerhalterna med 5% innan år 2020. Sedan 2000 har företaget minskat sockernivåerna med över 34%.
  • Ytterligare reducera salthalterna med 10%. Sedan 2005 har bolaget minskat saltnivåerna med över 20%.
  • Ytterligare minska halterna mättade fetter med 10 procent i de produkter som inte uppfyller WHO:s rekommendationer.

ATNI utvecklades som ett oberoende verktyg för att hjälpa investerare, hälsofrämjande organisationer och företag.

Mer information om Nestlés åtaganden finns här.

Article Type