Sort by
Sort by

Nestlé lanserar NESCAFÉ Plan 2030 – satsning på regenerativt jordbruk, minskade växthusgaser och bättre försörjning för kaffeodlare

Back to Press releases
Nescafé Plan 2030

 

NESCAFÉ, Nestlés största kaffevarumärke, presenterar idag sin omfattande plan för att göra kaffeodling mer hållbar: NESCAFÉ Plan 2030. Genom planen ska NESCAFÉ hjälpa kaffeodlare att ställa om till regenerativa jordbruksmetoder och öka insatserna för sitt långsiktiga hållbarhetsprogram.

 

NESCAFÉ planerar att investera över en miljard schweiziska franc i planen fram till 2030. Investeringen är en del av kaffevarumärkets befintliga hållbarhetsprogram och stöds av Nestlés övergripande satsning på regenerativt jordbruk och ambition att uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser.

Klimatförändringar sätter stor press på kaffeodlande samhällen. Vi påskyndar nu vårt arbete för att hjälpa till att tackla klimatförändringarna och ta itu med sociala och ekonomiska utmaningar i våra värdekedjor”

David Rennie, chef för Nestlé Coffee Brands

Stigande temperaturer kommer att minska den yta som lämpar sig för kaffeodling med upp till 50 % fram till 2050. Samtidigt är omkring 125 miljoner människor beroende av kaffe för sin försörjning och uppskattningsvis 80 % av kaffeodlande familjer lever vid eller under fattigdomsgränsen. Åtgärder behövs för att säkerställa kaffets långsiktiga hållbarhet.

Som världens ledande kaffemärke strävar NESCAFÉ efter att ha en verklig inverkan på kaffeodling globalt. Vi vill att kaffebönders levnadsstandard ska förbättras lika mycket som vi vill att kaffe ska ha en positiv inverkan på miljön. Våra åtgärder kan hjälpa till att driva förändringar i hela branschen”

Philipp Navratil, chef för Nestlés strategiska affärsenhet för kaffe.

 

Stöd till bönder för övergång till regenerativ kaffeodling
Regenerativt jordbruk är ett tillvägagångssätt för jordbruk som syftar till att förbättra markens hälsa och bördighet – samt skydda vattenresurser och biologisk mångfald. Friskare jordar är mer motståndskraftiga mot de negativa effekterna av klimatförändringar och kan öka avkastningen, vilket bidrar till att förbättra jordbrukarnas försörjning.

NESCAFÉ kommer att ge bönder utbildning, teknisk assistans och kaffeplantor med hög avkastning för att påskynda övergången till regenerativa kaffeodlingsmetoder. Några exempel på regenerativa jordbruksmetoder inkluderar bland annat:
Att plantera täckgrödor hjälper till att skydda jorden. Det bidrar också till att tillföra biomassa till jorden, vilket kan öka markens organiska material och därmed markens kolbindning.
•    Att tillsätta organiska gödningsmedel bidrar till markens bördighet, vilket är avgörande för god markhälsa.
•    Ökad användning av agroforestry och samodling bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.
•    Att beskära befintliga kaffeträd eller ersätta dem med sorter som är resistenta mot sjukdomar och klimatförändringar, kommer hjälpa till att föryngra kaffeplanen och öka avkastningen för bönderna.

Fokus på områden där NESCAFÉ hämtar 90 % av sitt kaffe
NESCAFÉ kommer att arbeta med kaffebönder för att testa och bedöma effektiviteten hos flera olika regenerativa jordbruksmetoder. Detta kommer att göras med fokus på sju viktiga områden, varifrån varumärket hämtar 90 % av sitt kaffe idag: Brasilien, Vietnam, Mexiko, Colombia, Elfenbenskusten, Indonesien och Honduras.

NESCAFÉ har som mål att uppnå:
• 100 % ansvarsfullt kaffe fram till 2025
• 20 % av kaffet kommer från regenerativa jordbruksmetoder år 2025 och 50 % till 2030 som en del av Nestlés ambition för sina nyckelingredienser

Ekonomiskt stöd i Mexiko, Elfenbenskusten och Indonesien för att påskynda övergången till regenerativt jordbruk
NESCAFÉ har åtagit sig att stödja jordbrukare som tar på sig risker och kostnader i samband med övergången till regenerativt jordbruk. Bland annat kommer program som syftar till att hjälpa jordbrukare att förbättra sin inkomst tillhandahållas. I Mexiko, Elfenbenskusten och Indonesien kommer NESCAFÉ att testa ett finansiellt stödprogram för att hjälpa bönder att påskynda övergången till regenerativt jordbruk. Genom detta system kommer NESCAFÉ, tillsammans med kaffebönder, att testa och lära sig det bästa tillvägagångssättet i varje land. Dessa kan innefatta:
• Villkorliga kontantincitament för att tillämpa regenerativa jordbruksmetoder
• Inkomstskydd med väderförsäkring
• Bättre tillgång till krediter för jordbrukare
 

NESCAFÉ kommer att följa framstegen och utvärdera resultaten av sina fältprogram med kaffeodlare genom sitt övervaknings- och utvärderingspartnerskap med Rainforest Alliance. Dessa kommer att kompletteras med nya partnerskap, bland annat med Sustainable Food Lab.

Minskade utsläpp av växthusgaser genom att fånga och lagra kol i marken
Regenerativt jordbruk bidrar också till att dra ner koldioxid från atmosfären och minska utsläppen av växthusgaser. Därför är regenerativt jordbruk en viktig del av Nestlés netto noll färdplan. NESCAFÉ har som mål att bidra till Nestlés åtagande att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och nå netto noll utsläpp av växthusgaser fram till 2050. Det innefattar samarbete med bönder, leverantörer och partners för att hjälpa till att skydda jordbruksmarker, förbättra den biologiska mångfalden och förhindra avskogning. NESCAFÉ har för avsikt att hjälpa bönder att plantera mer än 20 miljoner träd nära sina kaffeodlingar.

Dagens lansering och presentation bygger på NESCAFÉs långsiktiga hållbarhetsarbete inom kaffeproduktion. Sedan 2010 har varumärket investerat i hållbarhet genom NESCAFÉ plan och gjort betydande framsteg:
• 82 % av NESCAFÉs kaffe köptes in på ansvarsfullt sätt 2021
• 250 miljoner nya kaffeplantor har distribuerats till bönder sedan 2010
• Konsekvensanalys i partnerskap med Rainforest Alliance i 14 länder
• 46 % minskning av växthusgasutsläppen i våra kaffefabriker (2020 jämfört med 2010, per tonprodukt)
• 53 % mindre vattenuttag i våra kaffefabriker (2020 vs 2010, per ton produkt)