Sort results by
Sort results by

Sverige rankas högst, men självförtroendet lågt bland svenska föräldrar enligt ny undersökning

parenting
Back to Press releases

The Parenting Index, en ny global studie på uppdrag av Nestlé, visar att Sverige jämfört med andra länder, erbjuder den bästa miljön att vara förälder. Men trots det höga betyget brottas svenska föräldrar med en rad utmaningar där bristande självförtroende utgör den främsta faktorn.

Indexet som bygger på kvantitativa data från 8 000 föräldrar från 16 länder har identifierat åtta universella faktorer som påverkar föräldraskap över hela världen, allt från tillgång till sjukvård och ekonomiska förutsättningar till hur föräldrar upplever sin vardag. Den viktigaste faktorn är de krav som föräldrarna har på sig själva och som de upplever att omvärlden har på dem. Detta är något man som förälder har liten kontroll över, men som har störst inverkan på deras liv (utgör 23% av det totala föräldraindexet).

- I samtliga länder i undersökningen upplever föräldrar social press i olika former. Det kan till exempel vara rädslan att bli bedömd av andra via sociala medier, känslan av att inte vara förberedd för den vardag man som förälder möter, självkritik och känslor av ensamhet trots eller kanske på grund av att vi alltid är uppkopplade idag, säger Mads Ornstrup Rahbek, Marknadschef för modersmjölksersättning och konsumentinsikter, Nestlé Norden.

Några av de siffror som stack ut extra i undersökningen:

  • Social skam: Globalt sett upplever hälften (51%) av de tillfrågade föräldrarna ett intensivt socialt tryck på hur man bör uppfostra sina barn, ofta drivet av sociala medier.
  • Ensamhet: Trots att vi lever i en uppkopplad värld menar 32% av föräldrarna att det är lätt att känna sig isolerad och ensam med en baby i famnen.
  • Föräldraskuld: 45% av de tillfrågade föräldrarna upplever problem med skuldkänslor.
  • Oväntad vardag: Nästan en tredjedel (31%) säger att de känner sig oförberedda för verkligheten att bli förälder och 53% var tvungna att kompromissa mer i sitt liv än de hade väntat sig.
  • Oönskade råd och tips: 60% av de som svarat på undersökningen upplever att de ofta får tips, råd och åsikter kring barnuppfostran oavsett om de vill ha dem eller inte.

Sverige hamnar i topp med en totalpoäng på 75/100 vilket innebär att de flesta av indexets faktorer upplevs positiva av de svenska föräldrarna. Till exempel upplever föräldrar i Sverige mindre social press samt ett stort stöd från nära och kära; även generösa regler kring föräldraledighet samt flexibla arbetstider spelar in i det höga betyget. Samtidigt visar undersökningen att det finns förbättringsområden även i Sverige; bland annat visar de svenska respondenterna låg tilltro till sina egna beslut och förmågor.

Några av de svenska siffrorna som framkom av undersökningen:

  • 22 procent av de svenska föräldrarna upplever stor social press kring hur de ska uppfostra sina barn
  • 17 procent anser att föräldraskapet är svårare än vad de hade föreställt sig
  • 10 procent känner sig ensamma den första tiden efter att barnet har fötts
  • 58 procent menar att ett barn har stor inverkan på familjeekonomin
  • 75 procent har flexibla arbetstider för att kunna ta hand om sitt barn

- Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välinformerade och trygga med de val de gör för både sig själva och sina barn. Genom detta index vill vi skapa en plattform för stöd till föräldrar världen över. Vi har redan börjat detta arbete med att uppdatera och utöka vår pedagogiska onlinetjänst för mammor och pappor för att säkerställa att vi tar itu med resultaten av vår studie och ger bättre stöd till föräldrar, säger Mads Ornstrup Rahbek.

Här kan du läsa mer om hur Nestlé jobbar med att stötta föräldrar under barnets första 1000 dagar. Du kan även ladda ner hela undersökningen på www.theparentingindex.com

Om undersökningen
The Parenting Index är en ny studie beställd av Nestle och utförd av Kantar, som bygger på kvantitativa data från 8 000 föräldrar från 16 länder för att identifiera vilka faktorer som påverkar föräldraskapet mest under barnets första 1000 dagar i livet. Indexet syftar till att ge insikter till olika samhällsfunktioner, inklusive arbetsgivare, för att bättre förstå och ge stöd till föräldrar världen över.

The Parenting Index är baserat på data från en undersökning som genomfördes av Kantar den 14 januari till den 27 februari 2020. Ett nationellt representativt urval av mammor och pappor till barn 0–12 månader undersöktes i 16 länder. Först genomfördes 8 045 intervjuer (500 per land i 16 länder). Därefter genomfördes 900 intervjuer (300 i Kina, Spanien och USA) för att mäta tidiga indikationer på effekterna av Coronavirus-pandemin på indexet.

Nestlé är världens största matföretag och också det företag som investerar mest i forskning om mat (15 miljarder kronor). Företaget är branschledande i hållbarhet enligt ett flertal oberoende externa granskande institut och index. Nestlé finns i 189 länder världen över och de 328 000 medarbetarna arbetar för Nestlés mål att förbättra livskvaliteten och underlätta till ett hälsosammare liv. Nestlé erbjuder en mängd produkter och tjänster för människor och deras djur genom hela livet. Företaget har över 2000 varumärken med ikoner såsom Nescafé, Nespresso, Purina djurmat, Nestlé barnmat, Cheerios och Kit Kat samt lokala varumärken som Zoégas. Nestlés huvudkontor ligger i Vevey i Schweiz där företaget grundades för mer än 150 år sedan.