Sort by
Sort by

Svensk Friidrott och Nestlé vill få barn och unga i rörelse

Kantar Sifo har på uppdrag av Nestlé Sverige genomfört en undersökning som visar nivån av fysisk aktivitet och engagemang i idrottsföreningar bland barn. I undersökningen uppger 11 procent av de tillfrågade föräldrarna att deras barns fysiska aktivitet har minskat sedan 2020 och de faktorer som hindrar föräldrar att engagera barnen inom föreningsidrott är främst brist på tid och pengar. 
Nestlé for Healthier Kids
Back to Press releases

Två av fem (44 procent) föräldrar anger tid i vardagen som det främsta hindret för att engagera barnen i en idrottsförening. Förutom tid upplevs kostnad och bristande information från föreningar som en barriär, främst bland unga föräldrar. 38 procent i åldern 20–35 år lyfter kostnad som ett hinder, jämfört med 20 procent i åldern 36–50 år. När det gäller bristande information från föreningar anser 25 procent av föräldrarna i den yngre ålderskategorin att det är ett hinder, jämfört med endast 6 procent bland de äldre.

Vi måste komma över barriärerna som finns för barn att testa olika former av rörelse och idrotter. Det kan vara svårt för föräldrar med begränsad tid eller ekonomi att få sina barn att aktivera sig. Trots att föräldrar upplever hinder för att aktivera sina barn, finns det enligt vår undersökning ett tydligt intresse hos både barn och föräldrar att testa på olika idrotter och vara ännu mer aktiva, säger Per Frank, ansvarig för hälsa Nestlé Norden.

Cirka tre av tio (27 procent) barn vill enligt sina föräldrar prova på flera olika idrotter, medan motsvarande siffra bland föräldrarna är cirka fyra av tio (44 procent). De tillfrågade föräldrarna menar att den främsta fördelen deras barn får av att vara aktiva i en idrottsförening är fysisk aktivitet (51 procent), därefter kommer värdet av ett sammanhang utanför hemmet (18 procent) och på tredje plats kommer kompisarna som föreningsidrotten ger (11 procent). 
 

Nestlé samarbetar sedan många år tillbaka med de nationella friidrottsförbunden i Sverige, Norge och Finland för att inspirera idrottsföreningar att få fler barn i rörelse och samtidigt hjälpa föräldrar förstå vikten av varierad och hälsosam kost för barn. I Sverige kallas konceptet Nestléspelen och leds av Svensk Friidrott. Genom en miniserie aktiviteter får barn upp till 12 år testa på olika typer av friidrott, träffa nya kompisar och tävla tillsammans.

Nestléspelen ger barn över hela Sverige möjlighet att öka sin fysiska aktivitet och pröva på friidrott samtidigt som de lär sig hur man äter rätt. Friidrotten står för expertisen inom fysisk aktivitet och tillsammans med Nestlés kunskap inom nutrition ges ett bredare perspektiv på barns hälsa, säger Frida Hogstrand, barn- och ungdomsansvarig på Svensk Friidrott

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Nestlé. Den bygger på 865 intervjuer i Sverige, med ett representativt urval av föräldrar med barn i åldrarna 5-15 år. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. Panelen består av 100 000 aktiva panelister från 16 år och uppåt.

För ytterligare information:
Mikael Lindgren, kommunikationschef, Nestlé Sverige, 076-8798513, [email protected] 
Frida Hogstrand, Barn- och ungdomsansvarig, Svensk Friidrott, [email protected]