Sort by
Sort by

8 av 10 vet inte att kaffet håller på att ta slut

Back to Press releases

80 procent av svenska kaffedrickare känner inte till att kaffet riskerar att ta slut. Redan år 2020 kommer vi att märka av en minskning om ingenting görs. Anledningen är bland annat klimat-förändringar och låg kunskapsnivå kring hållbar odling. Från början av 2016 kommer 100 procent av kaffebönorna i alla Zoégas blandningar att vara hållbart odlade. För att säkra kaffets framtid behöver allt fler kaffebönder utbildas. Zoégas satsar särskilt på att hjälpa kvinnliga kaffeodlare till ledande positioner.

Kaffe måste odlas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt och odlarna måste kunna tjäna pengar på det, annars väljer de att odla något annat och kaffet riskerar att ta slut. En nyligen genomförd undersökning kring hållbar kaffekonsumtion visar att 80 procent av svenska kaffedrickare dock är omedvetna om detta.

Undersökningen visar också att det är nästan fyra gånger så många som tycker att kaffets smak är mycket viktigt jämfört med att det är hållbart producerat (82 % vs. 22%).

− Att kunna njuta av en god kopp kaffe även i framtiden är inte alls en självklarhet eftersom stora delar av dagens kaffeproduktion inte är hållbar. Vi ser att kvinnliga kaffeodlare i ledande positioner i högre grad återinvesterar för framtida odling och säkrare försörjning. Zoégas har därför som målsättning att minst 30 procent av de kaffebönder som vi utbildar ska vara kvinnor, säger Cathrine Ossborn, marknadschef på Zoégas.

50 procent av alla som arbetar med kaffe i världen är kvinnor men mindre än fem procent har ledande befattningar. Kvinnorna i Zoégas projekt erbjuds gratis utbildning i bland annat kaffe-produktion, ledarskap, kaffecertifiering och verifiering, förtroendebyggande och självutveckling. Mellan 2012 och 2014 har Zoégas jobbat med ett utbildningsprojekt i Kenya med mycket goda resultat. Under 2015 påbörjas nya projekt i landet och mot slutet av året även i andra delar av Östafrika.

Under året går Zoégas steg för steg över till ansvarsfullt odlade kaffebönor i samtliga blandningar med ett mål om att nå 100 procent innan den 31 december 2015. Målet uppnås genom en kombination av märkningarna Fairtrade, Rainforest Alliance och 4C (Common Code for Coffee Community).

− Avgörande för att vi ska lyckas är att alla jobbar tillsammans mot samma mål - kaffebönder, producenter, intresseorganisationer och konsumenter. Vi är mycket stolta över att vara en del av alla dessa satsningar som ett led i att säkra kaffets framtid, avslutar Cathrine Ossborn.

För mer information om Zoégas arbete för framtidens kaffe, besök: zoegas.se/hallbart-kaffe

Nescafé Plan – En konkret handlingsplan för kaffets framtid

Zoégas är sedan 1986 en del av Nestlé-koncernen som upprättat en handlingsplan, Nescafé Plan, med konkreta mål för kaffeodlingens framtid. Nestlé investerar cirka 3,7 miljarder kronor mellan 2010 och 2020 i en mer hållbar kaffeodling. Konkret går investeringarna till utbildning av kaffebönder i ansvarsfull och produktiv odling samt till att distribuera 220 miljoner nya och mer klimattåliga kaffeplantor. Sedan 2010 har totalt 376 500 kaffebönder utbildats, ett arbete Nestle gör tillsammans med Rainforest Alliance och fler utbildas varje år.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-18 februari 2015 har sammanlagt 1007 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-74 år som dricker kaffe flera gånger i veckan. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Marie Louise Elmgren, Informationschef Nestlé Sverige AB [email protected]
Tel: 042 - 19 91 27
Mobil: 0703 - 40 92 85

Cathrine Ossborn, Marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
[email protected]
Tel: 042 - 19 91 64
Mobil: 0705 - 43 40 47