Sort by
Sort by

Nestlé inviger nytt forskningsinstitut för att stödja hållbara livsmedelssystem

Nestlé inviger nytt forskningsinstitut

Nestlé har officiellt invigt ett nytt institut för jordbruksvetenskap för att främja hållbara livsmedelssystem genom satsningar på vetenskapsbaserade lösningar inom jordbruket.


Paul Bulcke, Nestlés styrelseordförande, kommenterade vid invigningen: "Vi har upprättat direkta relationer med av jordbrukare runt om i världen. För att kunna fortsätta förse människor med välsmakande, näringsrika och prisvärda livsmedel måste vi tillsammans övergå till ett mer hållbart livsmedelssystem. Det nya institutet kommer att stärka vår expertis och, genom vårt globala nätverk, stödja jordbrukssamhällen och skydda vår planet."


Med globala livsmedelssystem under press finns det ett brådskande behov av att påskynda nya tillvägagångssätt som säkerställer en hållbar livsmedelsförsörjning för en växande världsbefolkning samtidigt som de bidrar till jordbrukarnas försörjning.


Vid det nya institutet granskar och utvecklar Nestlé-experter lösningar inom viktiga fokusområden som växtvetenskap, jordbrukssystem och boskap.


Institutet bygger på företagets befintliga vetenskapliga expertis inom kaffe och kakao. Under många år har Nestlés forskare bidragit till Nestlés planer för hållbara kakao- och kaffeköp - Nestlés kakaoplan och Nescafé Plan - inklusive den senaste upptäckten av mer resistenta kaffesorter.


Nestlé stärker nu upp denna expertis och utvidgar den till fler grödor, inklusive baljväxter och spannmål. Institutet samarbetar också med jordbrukare för att testa regenerativa jordbruksmetoder för att förbättra markhälsan och främja den biologiska mångfalden. Dessutom utforskar experter nya metoder inom mjölkproduktion som har potential att minska utsläppen av växthusgaser när det gäller foder till kor och gödselhantering.


Jeroen Dijkman, chef för Nestlé Institute of Agricultural Sciences, säger: "Vårt mål är att identifiera de mest lovande lösningarna för att främja produktionen av näringsrika råvaror och samtidigt minimera deras miljöpåverkan. Vi tar ett helhetsgrepp och tittar på flera faktorer, bland annat påverkan på avkastning, koldioxidavtryck, livsmedelssäkerhet och kostnad."


Som en del av Nestlés globala FoU-nätverk har institutet ett nära samarbete med externa partner, inklusive jordbrukare, universitet, forskningsorganisationer, startups och industripartners, för att bedöma och utveckla lösningar. 


Förutom de nya anläggningarna vid Nestlé Research i Schweiz omfattar institutet en befintlig växtvetenskaplig forskningsenhet i Frankrike och gårdar baserade i Ecuador, Elfenbenskusten och Thailand, samt partnerskap med forskningsgårdar.


Läs mer: Lansering av institutet.