Sort by
Sort by

Nestlé medfinansiär av ny återvinningsanläggning i Sverige

infastruktur

Tillsammans med Naturvårdsverket har Nestlé gått in med ekonomiskt stöd för att bygga en av Europas modernaste återvinningsanläggningar för plastförpackningar. Anläggningen, som ska drivas av återvinningsföretaget TMR, kommer att ligga i Ängelholm och väntas vara i full drift under januari 2022.

Den nya anläggningen kommer använda helt ny teknik för återvinning av alla komplexa flexibla plaster som idag inte går att materialåtervinna utan istället eldas upp. Därmed kan fler svenska företag vara med och bidra till att deras plastförpackningar får nytt liv och minska utsläppen av koldioxid.

”Vi är stolta över att Nestlé bidrar till att detta blir verklighet – och att de ser förverkligandet av den nya tekniken som en viktig del i sitt globala hållbarhetsarbete. Det ekonomiska stödet från Naturvårdsverket och Nestlé var de sista viktiga pusselbitarna som behövdes för att denna satsning nu kan förverkligas”, säger Peter Mellgren på TMR.  

Nestlés ambition är att göra 100% av förpackningarna återvinningsbara eller återanvändbara innan 2025. Ett flertal initiativ länkat till förpackningarnas utformning, exempelvis minskad användning av förpackningsmaterial, ändring av färger samt tester av nya material är redan igång. Utöver det har Nestlé fokus på att i samarbete med andra aktörer säkerställa att förpackningarna faktiskt samlas in och också återvinns. Sponsringen av återvinningsanläggningen i Ängelholm är ett exempel på att sådant initiativ. 

”Vår vision är att inga förpackningar, där plasten utgör en stor del, hamnar på deponi eller som skräp. För att nå dit krävs samverkan mellan flera aktörer och den här satsningen är en viktig del i vårt arbete mot en cirkulär verksamhet”, säger Cathrine Suter Ossborn, Nordisk Kommunikationsdirektör för Nestlé.