Sort by
Sort by

Vad är WHO-koden?

I början på 1970-talet fanns inget regelverk för försäljning och marknadsföring av modersmjölksersättning. Nestlé var därför med och formade den kod som finns idag. Den heter WHO-koden och är en rekommendation från WHO. Nestlé har ett globalt engagemang för att stödja amning som rekommenderas av världshälsoorganisationen och, genom vår branschledande policy, bidra till att marknadsföring av modersmjölksersättning sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi följer WHO-koden och de regler som finns gällande marknadsföring av modersmjölksersättning, som implementeras av nationella regeringar överallt i världen.

Eftersom koden endast har implementerats av 39 länder globalt, tillämpar vi frivilligt vår egen strikta policy om och när den är strängare än nationella riktlinjer. Detta sker i alla de 152 länder som anses vara högriskländer när det gäller spädbarnsdödlighet och undernäring.

https://www.nestle.com/ask-nestle/health-nutrition/answers/who-code