Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vad gör Nestlé för att minska plastavfallet?

Att motverka plastavfall har hög prioritet för oss. Vi tar vårt ansvar och ser extremt allvarligt på detta.

Vi ökar takten för att hantera plastproblemet och för att göra en signifikant skillnad överallt där vi har verksamhet. Därför samarbetar vi med regeringar, NGO´s, leverantörer, företag och andra för att kunna agera kraftfullt.

Vår vision är att inga av våra förpackningar, även de av plast, ska hamna på soptippen eller bli till avfall. Detta är inte en ouppnåligt ideal, vi jobbar hårt för att vi ska uppnå målet och bidra till en framtid utan avfall.

Ifjol berättade vi att Nestlé åtar sig att göra 100 procent av våra förpackningar återvinningsbara eller återanvändningsbara innan 2025. I januari 2019 satte vi vår vision för en framtid utan skräp och bestämde ett antal konkreta åtgärder.

Vi vet att detta inte är tillräckligt. Vi har bestämt oss för att granska varje möjlig lösning på detta komplexa problem.

Vi fokuserar våra ansträngningar på tre områden för att driva utvecklingen framåt:

  • Nya alternativa material
  • Att skapa en framtid utan skärp
  • Driva utvecklingen för att hitta nya sätt och vanor.