Sort by
Sort by

Vad tycker Nestlé om amning och modersmjölksersättning?

Vi anser att amning är den bästa start en bebis kan få i livet, och det är något som vi aktivt verkar för. Vi erbjuder exempelvis workshops om amning till sjukvårdspersonal i samarbete med hälsovårdsmyndigheter och vi har olika marknadsföringskampanjer som stöttar amning bland annat via broschyrer och vår webb. Vi anlitar även externa aktörer att kontrollera hur vi efterlever WHOs kod och etiska regelverk för modersmjölksersättning. Vi delar även med oss om vår forskning som rör fördelar med amning. För de bebisar som inte kan ammas, är modersmjölksersättning den enda produkt som har godkänts som ersättning av WHO. Vi arbetar intensivt med att göra bröstmjölksersättning tillgängligt på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer här http://www.nestle.com/csv/nutrition/baby-milk 

http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good