Har ni Faitrade-produkter?

Nestlé har flera Fairtrade-produkter. Samtidigt samarbetar vi med andra organisationer som UTZ, Rainforest Alliance. Vi är också medlemmar i 4C (Common Code for Coffee Community) där alla leden i hela kedjan samverkar, dvs från odlarna till fackföreningar, organisationer, myndigheter, transportörer och företag för att säkerställa att allt kaffe hanteras enligt justa principer. Vi Fairtrade-märkte Nescafé redan 2005 i Norden till både konsumenter och out-of home. Dessvärre är konsumentprodukterna nerlagda på grund av för liten efterfrågan. 2006 fick Zoégas två nya Fairtrade-produkter, som idag är både fairtrade och KRAV-märkta. Nestlé skapar värde för odlarna genom direkt kontakt där odlarna får hjälp med teknisk rådgivning och utbildning i jordbruksteknik för en optimal skörd av hög kvalitet som genererar en högre ersättning för råvarorna. Läs gärna mer på www.nestle.com/csv.