Sort by
Sort by

Vad innebär Creating Shared Value?

Nestlé är idag ett så kalla Creating Shared Value  (CSV) företag som bygger på en affärsmodell som vill att alla som har med företaget att göra ska tjäna på det. Konsumenter, medarbetare, odlare och de samhällen vi verkar i.

https://www.nestle.com/asset-library/documents/creating-shared-value/nestle-gri-content-index-2018.pdf