Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pakistan

Ett samarbete mellan UNDP (United Nations Development Program) och Nestlé Pakistan syftar till att utbilda 4 000 kvinnliga jordbruksrådgivare, vars hjälp och rådgivning bidrar till att öka mjölkproduktionen på landsbygden i Pakistan.

Fältpersonalen erbjuder jordbrukarna teknisk assistans och råd om djurhälsa, avel och foderproduktion. Detta har bidragit till att höja kvaliteten och värdet på den mjölk som produceras vilket i sin tur ökar hälsan och ekonomin i det lokala samhället.