Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nicaragua

I samhällen längs gränsen till Bosawas nationalpark i Nicaragua arbetar Nestlé och ett internationellt leverantörsföretag med 175 små- och medelstora kaffeproducenter för att att främja en hållbar kaffeproduktion. Genom att använda förbättrade bearbetningsmetoder kan bönder i norra Nicaragua öka kvaliteten på sina grödor och samtidigt minska produktionskostnaderna och avskaffa den praxis som kan skada miljön.

Producenterna har deltagit i seminarier om hur man bäst administrerar en gård, redovisning, affärsplanering och budgetering, diversifiering av grödor och hur man skaffar sig olika certifieringar. Diversifiering av grödor innehåller ett skogsbruksprogram för att återställa den naturliga miljön och skydda vattentäkter.