Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

#NestléNeedsYouth

#NestléNeedsYouth

Ungdomarna behöver jobb

Nestlé har under året lanserat ett stort ungdomsinitiativ i Europa -”Nestlé Needs YOUth” som innebär att företaget inom en treårsperiod, med början av 2014 öppnar dörren till någon form av arbetsmöjlighet för 20 000 ungdomar under 30 år.

Satsningen omfattar också de svenska ungdomarna

Satsningen kan ses som ett led i företagets CSR-arbete. Här i Sverige kommer vi att anställa, ge praktik och traineeplatser till 100 ungdomar/yngre medarbetare < 30 år.

Utöver det kommer vi att anordna olika typer av mentorskap och möten/kontakter med ungdomar vid sammankomster, föredrag, skuggarbete, hjälp med personpresentationer etc.

Vi räknar med cirka 50 sådana möten i Sverige där vi kommer att nå ut till minst 250 ungdomar. Samtidigt kommer vi också kontakta våra samarbetspartners, kommuner, skolor och andra företag för att göra ett upprop för att ge ungdomar en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Lokala initiativ viktiga

Lokalt i Helsingborg med omnejd har Nestlé också tagit initiativet till ett upprop för ungdomsarbete tillsammans med Näringslivsenheten på Kommunen, Lunds Universitet samt ett tiotal andra företag. Målet är att medverka till att skapa möjligheter för ungdomar att komma få kontakt med olika typer av företaget och komma in i någon form arbete.

"Genom att alla hjälps åt skapar vi en ”ringar-på-vattnet-effekt” som förhoppningsvis ska generera fler möjligheter för ungdomarna. Gör vi inte något nu, är jag rädd att vi har en förlorad generation framför oss", säger Magnus Nordin, VD Nestlé Sverige.  

Det europeiska initiativet innebär att:

  • 10 000 ungdomar kommer att beredas någon form av arbete för ungdomar med såväl akademisk examen och särskild kunskap som för dem som precis slutat skolan. Arbetsmöjligheterna omfattar alla våra olika affärsområden och på alla nivåer i företaget från operatörerna på fabriksgolvet till administration, sälj, finans, personal och marknad.
  • Ytterligare 10 000 ungdomar kommer att ges möjlighet till trainee- eller praktikplatser, säsongsarbete etc
  • Utöver detta, för att underlätta övergången från skola till arbetsliv kommer vi också att erbjuda ett ”Redo-för-arbete.program” med karriärrådgivning, coachning, CV-workshops och intervjuträning på skolor och på företaget.
  • Vi uppmuntar andra verksamheter att göra detsamma för att reducera det allvarliga problemet och vi delar gärna med oss våra planer och erfarenheter