Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jordbruk

plantlet.jpg

Jordbruket sysselsätter över en tredjedel av världens arbetande befolkning och tre fjärdedelar av världens fattiga bor på landsbygden. Nestlé avsätter cirka CHF 20.4 miljarder per år på råvaror, och arbetar direkt med cirka 540 000 jordbrukare för att hjälpa dem att öka sin produktivitet, skydda miljön och att klättra ut ur fattigdom. Omkring 3,4 miljoner människor i utvecklingsländerna tjänar sitt uppehälle från vår leveranskedja, och därmed har vi en positiv långsiktig inverkan på ekonomisk och miljömässig utveckling och levnadsstandard. Inverkan på klimatförändringen och eliminera barnarbete är bland de viktigaste utmaningarna vi står inför.

 

farmer-cleaning-potatoes.jpg

Våra mål

Genom utveckling av landsbygden – som ger lokal sysselsättning och gynnar långsiktigt hållbara produktionsmetoder samt inköp direkt från småskaliga leverantörer och mellanhänder – bidrar vi inte enbart till att skydda tillgången. Vi bidrar också till kvaliteten på våra råvaror, men också till en positiv, långsiktig påverkan av den lokala ekonomin och levnadsstandarden för människor på landsbygden.

 

Våra handlingar

Under 2010 stöttade vi direktleverantörer genom tekniskt bistånd och kunskapsöverföring, erbjöd mikrolån på sammanlagt CHF 30 miljoner, och såg till att de verkar ansvarsfullt och hållbart genom Nestlés Supplier Code. Vårt tankesätt kring landsbygdsutveckling bygger på att vi, i den mån det är möjligt, producerar i de länder från vilka vi får våra råvaror. I dag finns ungefär hälften av våra fabriker i utvecklingsländerna, främst på landsbygden där de direkt ger lokal sysselsättning till över 200 000 människor.

 

purina-healthy-soil-banner.jpg

Våra resultat

Under året har vi förbättrat vår strategi för leverantörsutveckling samt utbildning för bönder. Vi befäste också vårt stöd för kakaoindustrin genom initiativet ”The Cocoa Plan”. Vi har öronmärkt 460 miljoner CHF till forskning kring kaffe- och kakaoplantan samt kring hållbara initiativ under det kommande årtiondet. Genom samarbetet med The Forest Trust har vi tagit ett viktigt steg i säkerställandet av miljöhållbar palmolja.

 

CSV-summering

  • Värde för Nestlé: En mer säker tillgång på råvaror av hög kvalitet, anpassade inköpskostnader, konsumenternas preferenser för våra produkter, lönsam tillväxt
  • Värde för samhället: Rådgivning och tekniskt stöd, större skördar, högre kvalitet på grödor, lägre resursanvändning, ökade inkomster, större sysselsättning och ekonomiska utvecklingsmöjligheter, konsumenternas medvetenhet om att våra produkter är säkra, av hög kvalitet och produceras med hållbara metoder.