Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hållbart kaffe

I över 125 år har Zoégas försett svenska kaffeälskare med mörkrostat kvalitetskaffe. Nu intensifieras vårt hållbarhetsarbete ytterligare för att försäkra oss om att kunna göra det i minst 125 år till. Ambitionen är att 2015 rosta samtliga kaffekaraktärer på hållbart odlade kaffebönor.

I över 30 år har Nestlé, där Zoégas ingår, arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor för att förbättra villkoren för de som har kaffe som inkomstkälla. Kaffe är idag världens näst största handelsråvara. Bara odlingarna, transporterna och produktionen sysselsätter över 100 miljoner människor. Zoégas är en del av Nestlé och totalt sett är vi en av världens största uppköpare av kaffe. Vi vill medverka till att kaffe hanteras efter justa principer. Problemet idag är att det helt enkelt inte finns tillräckligt stora mängder certifierat kaffe på marknaden för att vi ska kunna köpa de kvantiteter vi behöver, med den höga kvalitet vi kräver.

Zoégas målsättning är att 2015 tillhandahålla 100 procent hållbart kaffe. För att nå detta mål arbetar vi tätt tillsammans med Nestlés samarbetspartners Rainforest Alliance, 4C (Common Code for Coffee Community), Fairtrade och KRAV. Arbetet fokuseras på att utbilda och stötta kaffebönderna med odlingen av hållbart kaffe, för att på så sätt ge högre kvalitet och öka avkastningen på deras odlingar.

Detta ger i sin tur mer betalt för skörden och bidrar till bättre levnadsstandard för odlarna.

 

coffee%20by%20women%20se.jpg

Zoégas målsättning är att 2015 tillhandahålla 100 procent hållbart kaffe

För att skapa ett typiskt Zoégas-kaffe krävs bland annat kaffebönor från Östafrika. I ett led att öka mängden Rainforest Alliance certifierade kaffebönor från regionen har Zoégas startat flera initiativ och aktiviteter som kommer att påverka kaffeodlare, produktion och konsumenter positivt i många år framöver. Det första steget är att investera i ett program för kaffeproducenter i Kenya.

 

SUSTAINABLE MANAGEMENT SERVICES (SMS)

Zoégas inledde i början av 2012, ett samarbete med Sustainable Management Services (SMS ) kring ett projekt i Kenya (Kilalani, Kirurumwe, Kiama). För Zoégas är Kenya ett viktigt ursprung när det kommer till att ta fram smaknyanserna som skapar blandningarnas unika karaktärer. Tyvärr minskar kaffeproduktionen i Kenya samtidigt som efterfrågan av kvalitetskaffe från landet ökar.

Målsättningen med projektet har varit att utbilda 8 500 kaffebönder i hållbar kaffeodling så att de kan öka avkastningen på sina kaffeodlingar med 100 procent. Zoégas har investerat 1,4 miljoner i projektet under en tvåårsperiod, med möjlighet till förlängning.

Redan under 2012 har såg vi stora framsteg i projektet. I slutet av 2012 var alla de tre kooperativen som valts ut att delta I projektet på väg att få Rainforest Alliance och 4C standard. Detta har betytt att skördarna blivit mer hållbara. Odlingsmetoderna har synligt förbättrats i de regioner där bönderna har utbildats.

Under det första året har SMS uppnått en hel del:

  • Utbildat 3470 bönder genom “promoter farmer” nätverket
  • Skapat 149 “Promoter Farmer” utbildare och träningsodlingar
  • Ca 30% av alla utbildade bönder är kvinnor
  • Utvecklat kvalitetssystem för 3 kooperativ
  • Har dokumenterat signifikanta förbättringar I avkastningen baserat på uppskattningar gällande skörden 2012/2013 trots tuffa väderförhållanden