Sort by
Sort by

Hur kommenterar ni Corporate Climate Responsibility Monitor som publicerades den 7 februari 2022?

Vi välkomnar alla externa granskningar av våra aktiviteter och åtaganden kopplat till vårt klimatarbete. I det här fallet anser vi att New Climate Institutes Corporate Climate Responsibility Monitors (CCRM) rapport saknar förståelse för vårt tillvägagångssätt och ger en felaktig bild.
Nestlés klimatfärdplan har validerats och kvalitetssäkrats av Science Based Targets initiative (SBTi) och det ligger ett omfattande arbete bakom. Vi har också haft en dialog med New Climate Institute för att förklara den metodik och data och som ligger till grund för vår strategi. 
I motsats till vad som påstås i rapporten har alla våra utsläppsmål mätts mot en nollpunkt 2018 (92 miljoner ton CO2). Det betyder att 2030 ska vi ha halverat denna siffra till cirka 46 miljoner ton, vilket motsvarar ett absolut reduktionsmål med 50 procent. Denna insats inkluderar alla koldioxidutsläpp kopplat till företagets tillväxt varje år.

Läs mer om våra aktiviteter för att minska klimatförändringar och de framsteg vi gör i rapporten Creating Shared Value and Sustainability.

 

Vad ingår i Nestlés klimatfärdplan?


Våra mål täcker alla tre områden av vår verksamhet – inklusive de utsläpp som inte står under vår direkta kontroll. Vi anger tydligt vilka utsläpp som faller inom ramen. Detta är inte bara i linje med, utan går längre än, rekommendationerna i SBTi Net-Zero Standard.
Mer detaljerad information om utsläppen och omfattningen av våra insatser mot klimatförändringar hittar du på sidan 7 i vår klimatfärdplan. I takt med att vi blir ännu bättre på att identifiera och mäta våra utsläpp, och eftersom kvaliteten på data förbättras över tid (bla. information från våra leverantörer m.m.), kommer vår förståelse förbättras ytterligare.

 

Vilka ambitioner har ni när det gäller användning av förnybar energi? Varför ger ni inte en mer detaljerad bild?


Vi har som mål att 100 procent av den elektricitet som används i Nestlés fabriker, lager, logistik och kontor ska komma från förnybara källor senast 2025. Vi köper redan in över 50 % av vår el på detta sätt och vi kommer fortsätta öka andelen lika snabbt som lokala förhållanden tillåter. Detaljer om mängden förnybar el vi köper in år för år är offentlig och tillgänglig på sajter som CDP.

 

Vilken roll spelar klimatkompensation i Nestlés netto noll-ambition?

För att uppnå netto noll fokuserar vi främst på koldioxidavskiljning inom vår direkta och indirekta värdekedja, som en del av att förändra vårt sätt att arbeta. Utöver det vi gör inom vår egen verksamhet, vill vi också inkludera konsumenterna i denna resa genom våra varumärken. För att bli certifierade som koldioxidneutrala måste våra varumärken fullt ut mäta sina egna utsläpp av växthusgaser. De måste sedan minska och eliminera en del av dessa utsläpp, både i sin egen verksamhet och i värdekedjan (och med tiden öka dessa insatser som en del av vår övergripande plan), innan de kompenserar för resten genom verifierade högkvalitativa system. Ett exempel är vårt växtbaserade dryckesmärke Wunda som redan har blivit certifierat som koldioxidneutralt. Du kan läsa mer om tillvägagångssätt och metoder som används på deras hemsida.