Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Sverige

Våra mål för 2030

För individer & familjer

Hjälpa
50 miljoner
barn att leva hälsosammare liv
För samhällen

Hjälpa
30 miljoner
till bättre livsvillkor i samhällen som är direkt kopplade till vår affärsverksamhet
För planeten

Eftersträva
noll
miljöpåverkan i vår verksamhet